Show simple item record

dc.contributor.authorTaşören, Aslı Burçak
dc.contributor.authorBurhan, Sümeyye Eliz
dc.date.accessioned2022-09-28T13:36:03Z
dc.date.available2022-09-28T13:36:03Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationTaşören, A. B. ve Burhan, S. E. (2022). The role of emotional distress in the relationship between COVID-19 burnout and academic burnout in university students. OPUS Journal of Society Research, 19(46), 340-353. https://dx.doi.org/10.26466/opusjsr.1065787en_US
dc.identifier.issn2791-9862
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.26466/opusjsr.1065787
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/9764
dc.description.abstractThe aim of the present study was to determine whether COVID-19 burnout and emotional distress predicted academic burnout, and to assess the mediating role of emotional distress, on the relationship between COVID-19 burnout and academic burnout in university students. The sample consisted of 311 (259 female and 52 male) students enrolled in undergraduate (87.1%), master/doctorate programs (12.9%). Students completed the COVID-19 Burnout Scale, Maslach Burnout Inventory – Student Scale (MBI-SS), and the Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21). Pearson’s correlation coefficient showed a significant positive relationship between COVID-19 burnout, academic burnout, and emotional distress. COVID-19 burnout and emotional distress predicted academic burnout, also COVID-19 burnout and the depression scale of the DASS-21 predicted academic burnout. In a mediaton model, emotional distress partially mediated the relationship between COVID-19 burnout and academic burnout. When the model was tested with thedepression scale of the DASS-21, the relationship between COVID-19 burnout and academic burnout was partially mediated only by the depression scale.en_US
dc.description.abstractBu araştırmada, üniversite öğrencilerinde korona tükenmişliği ve negatif duygu durumunun okul tükenmişliğini yordaması, ayrıca korona tükenmişliği ve okul tükenmişliği arasındaki ilişkide negatif duygu durumunun aracı rolü incelenmiştir. Çalışmaya 259 kadın, 52 erkek olmak üzere 311 öğrenci katılmıştır. Örneklemin %87.1’i lisans öğrencilerinden, %12.9’u yüksek lisans/doktora öğrencilerinden oluşmaktadır. Katılımcılar, Koronavirüs Tükenmişlik Ölçeği, Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu ve Depresyon, Kaygı ve Stres Ölçeğini-21 (DASS-21) yanıtlamışlardır. Korona tükenmişlik, okul tükenmişliği ve depresyon arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yürütülen Pearson korelasyon analizi sonuçları, tüm ölçekler arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Yürütülen regresyon analizinde, korona tükenmişliği ve negatif duygu durumunun okul tükenmişliğini yordadığı görülmüştür. DASS-21’in alt boyutlarıyla yürütülen analizde ise korona tükenmişliği ve depresyon alt boyutunun okul tükenmişliğini yordadığı görülmüştür. Ayrıca iki model test edilmiştir. İlk modelde korona tükenmişliği ve okul tükenmişliği arasındaki ilişkide DASS-21 ile ölçülen negatif duygu durumunun kısmi aracı rolünün olduğu görülmüştür. İkinci modelde ise korona tükenmişliği ve okul tükenmişliği arasındaki ilişkide DASS-21’in depresyon alt boyutuyla ölçülen depresyon semptomlarının kısmi aracı rolünün olduğu ortaya konmuştur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAcademic Burnouten_US
dc.subjectAcademic Engagementen_US
dc.subjectCOVID-19 Burnouten_US
dc.subjectEmotional Distressen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectOkul Tükenmişliğien_US
dc.subjectOkul Bağlılığıen_US
dc.subjectKorona Tükenmişliğien_US
dc.subjectNegatif Duygu Durumuen_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.titleThe role of emotional distress in the relationship between COVID-19 burnout and academic burnout in university studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofOPUS Journal of Society Researchen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimlerien_US
dc.authorid0000-0002-5864-6475en_US
dc.authorid0000-0003-0140-1466en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue46en_US
dc.identifier.startpage340en_US
dc.identifier.endpage353en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.26466/opusjsr.1065787en_US
dc.institutionauthorTaşören, Aslı Burçak
dc.institutionauthorBurhan, Sümeyye Eliz
dc.identifier.trdizinid511535en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record