Show simple item record

dc.contributor.authorSevimli, Yaşar
dc.contributor.authorTatlı, Merih
dc.contributor.authorKızıldemir, Özgür
dc.date.accessioned2021-12-15T06:21:40Z
dc.date.available2021-12-15T06:21:40Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationSevimli, Y., Tatlı, M. ve Kızıldemir, Ö. (2021). Göbeklitepe’nin gastronomi turizmi bağlamında değerlendirilmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (Online), 5(2), 263-286. https://dx.doi.org/10.32572/guntad.908280en_US
dc.identifier.issn2602-3008
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.32572/guntad.908280
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8663
dc.description.abstractGastronomi turizmi üzerine literatürde birçok tanım yapılmıştır. Kısaca gastronomi turizmi; tüm gastronomik faaliyetleri keşfetmeyi, tatmayı ve hazlarını hissetmeyi ana amaç olarak görüp, gastronominin kapsamına giren her türlü bilgiyi öğrenmek, deneyimi yaşamak için belirli bir destinasyona seyahat etmek olarak tanımlanabilir. Göbeklitepe, Şanlıurfa’da yer alan, dünyanın en eski tapınaklardan kabul edilen bir ören yeridir. Göbeklitepe, ilk buğday ve mercimeğin ana yurdudur. Bu yönüyle Göbeklitepe, gastronomi tarihinde önemli bir yere sahiptir. Çalışmada tapınak olması sebebiyle özellikle inanç turizm unsuru olan Göbeklitepe’nin gastronomi turizmi potansiyeli, gastronomi turizmine katkısı ve etkisi, gastronomi turizmi ile inanç ve kültür turizminin birleştirilmesi konularını değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışma, ilgili literatür taranarak derleme olarak yapılmıştır. Şanlıurfa’da faaliyet gösteren tüm turizm çeşiKatleri birbiriyle iç içe değerlendirilmelidir. Göbeklitepe, gastronomi turizminden bağımsız düşünülse bile gastronomi turizmine dolaylı yoldan katkı sağlamaktadır. Ayrıca Göbeklitepe; Göbeklitepe kebabı, Göbeklitepe Gastronomi Turizmi ve Mutfak Sanatları Derneği, Göbeklitepe gastronomi festivali vb. faaliyetler ile gastronomi turizminin alanına doğrudan dahil edilerek gastronomi turizmine katkısı artırılmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractMany definitions have been made in the literature on gastronomic tourism. In short, gastronomy tourism; It can be defined as traveling to a specific destination in order to learn all kinds of information and experience within the scope of gastronomy, considering the main purpose of discovering, tasting and feeling all gastronomic activities. Gobeklitepe is an archaeological site located in Sanlıurfa and accepted as one of the oldest temples in the world. Gobeklitepe is the homeland of the first wheat and lentil. In this respect, Gobeklitepe has an important place in the history of gastronomy. In this study, it was aimed to evaluate the gastronomy tourism potential of Gobeklitepe, which is an element of faith tourism, especially since it is a temple, its contribution to gastronomy tourism, and the combination of gastronomy tourism with belief and cultural tourism. This study was conducted as a review by scanning the relevant literature. All types of tourism operating in Sanlıurfa should be evaluated one within the other. Even though Gobeklitepe is considered independent from gastronomy tourism, it indirectly contributes to gastronomy tourism. Also, Gobeklitepe; With activities such as Gobeklitepe kebab, Gobeklitepe Gastronomy Tourism and Culinary Arts Association, Gobeklitepe gastronomy festival, it has been tried to increase its contribution to gastronomy tourism by directly being included in the field of gastronomy tourism.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectGastronomi Turizmien_US
dc.subjectGöbeklitepeen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectGastronomy Tourismen_US
dc.subjectGöbeklitepeen_US
dc.titleGöbeklitepe’nin gastronomi turizmi bağlamında değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of Gobeklitepe in the context of gastronomy tourismen_US
dc.typereviewen_US
dc.relation.ispartofGüncel Turizm Araştırmaları Dergisi (Online)en_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-4669-2148en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage263en_US
dc.identifier.endpage286en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.identifier.doi10.32572/guntad.908280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record