Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir Ayral, Müge
dc.contributor.authorÇırak, Mustafa Furkan
dc.date.accessioned2021-08-24T09:34:33Z
dc.date.available2021-08-24T09:34:33Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01-03
dc.identifier.citationÇırak, M. F. (2020). Dijital çağda dönüşen futbol ve futbol aktörleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7949
dc.description.abstractFutbol ilk ortaya çıktığı andan itibaren; yaş, dil, din, meslek farkı gözetmeksizin bütün kitleleri peşinden sürükleyen önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır ve aynı zamanda bütün dünyada en çok ilgi gören spor dalıdır. Bu ilginin her geçen gün artarak devam etmesi, oyunun ticari bir yapıya bürünmesine neden olmuş ve futbolu dev bir endüstri haline getirmiştir. Futbol kulüpleri, medya, taraftarlar, hakemler, teknik adamlar ve oyuncular gibi aktörleri bulunan bu dev endüstri, gündelik hayatın her alanında karşımıza çıkan ve insanlığın bütün alışkanlıklarını değiştiren dijital çağ ile birlikte önemli bir dönüşüm içerisine girmiştir. Zaman ve mekân ayrımını ortadan kaldıran, dijitalleşmenin insan hayatıyla iç içe geçtiği bu dönemin, futbol gibi milyonları peşinden sürükleyen ve milyonlar kazandıran bir alanda kendini göstermesi de tabi ki kaçınılmaz olmuştur. Futbolda meydana gelen bu dönüşüm, dijital çağın birçok farklı parametresi içinde gerçekleşmiştir. Teknolojik anlamda yaşanan gelişmeler; futbolun daha elverişli sahalarda, daha donanımlı ekipmanlarla oynanmasını ve daha kaliteli yayınlar aracılığıyla kitlelere sunulmasını sağlamıştır. İnternet alanındaki gelişmeler ise Web 2.0 teknolojilerinden doğan sosyal medya araçlarını ortaya çıkarmış ve bu araçlar futbolun yaşadığı dönüşümde çok önemli bir paya sahip olmuştur. Bu çalışmada futbol ve futbol aktörlerinin, dijital çağın beraberinde getirdiği teknolojik olanaklarla birlikte nasıl bir dönüşüm gerçekleştirdiğini açıklamayı amaçlamaktadır.en_US
dc.description.abstractFrom the first moment football comes up, football rose as an essential phenomenon uniting people around itself regardless of age, language, religion that leads football to be the most attracted sport in the world. The interest that rises increasingly to this sport made football to become a commercial structure and led to achieve a giant industry status. This enormous industry, which includes different parties such as football clubs, media, club fans, referees, football coaches, and players reaches to high popularity in every part of life. The football industry is also evolving with the digital age, while digitalization changes every part of human life. It became inevitable that digitalization becomes an essential part of the football industry in this era, which eliminates the distinction of time and space and allows its fans to earn millions of dollars. This digitalization that seen in football as well appeared within many different parameters of the digital age. The changes occurred in technologies made it possible for football to be played in more convenient fields and types of equipment and to be served in better quality streams to reach the masses. The changes with the Internet led to the social media tools to be part of the advertisement of football which exhibited as a result of Web 2.0 technologies and these tools driven to take a significant share within the change football. This research aims to present the changes in football and its participants with the help of technological facilities within the digital age.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDijital Çağen_US
dc.subjectEndüstriyel Futbolen_US
dc.subjectFutbolen_US
dc.subjectFutbol Aktörlerien_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.subjectDijital Ageen_US
dc.subjectIndustrial Footballen_US
dc.subjectFootballen_US
dc.subjectFootball Actorsen_US
dc.subjectSocial Mediaen_US
dc.titleDijital çağda dönüşen futbol ve futbol aktörlerien_US
dc.title.alternativeAltering football in digital age and actors of the footballen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve İletişim Sistemleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record