Show simple item record

dc.contributor.authorKoçak, Mehmet
dc.date.accessioned2021-02-05T10:37:12Z
dc.date.available2021-02-05T10:37:12Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationKoçak, M. (2020). Modeling the end date of COVID-19 pandemic. Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics, 12(2), 127-139. https://doi.org/10.5336/biostatic.2020-77234en_US
dc.identifier.issn1308-7894
dc.identifier.issn2146-8877
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5336/biostatic.2020-77234
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6526
dc.description.abstractObjective:As we have been living through COVID-19 pandemic for more than 5 months with its all detrimental im-pacts on our economic, social, and individual lives, developing models that will accurately inform us about the possible ending date of the pandemic locallyor globally becomes ever more critical. In this study, we provide a data-driven model projecting the end-date of a given pandemic, specifically COVID-19.Material and Meth-ods:To predict the end date of a given pandemic for early-phase and mature pandemicprofiles, we propose a logistic-mixture mod-elling framework utilizing only the dates and number of infections (i.e., cases), where the level of mixing is determined in a data-driven way with one, two, three or four peaks. We assess the pro-jection accuracythrough model convergence and goodness of fit measures for countries that have controlled the pandemic. Results:We have shown that our logistic-mixture modelling approach has very favourable convergence and goodness of fit properties, espe-cially when thenumber of local and global peaks and their timings are provided to the model carefully. Based on the projections of our model, using the available data as of June 01, 2020, the COVID-19 pandemic is ending in early September in Turkey, in early October in the United States of America, and not before December 2020 for the entire world. Conclusion:A mixture-logistic modelling frame-work is a flexible modelling strategy to capture multiple pandemic peaks and, therefore, a reasonable projection approach.en_US
dc.description.abstractAmaç: COVID-19 pandemisinin yıkıcı ekonomik, sosyal ve bireysel tüm etkilerini son beş aydır yakından yaşarken, pandeminin muhtemel bitiş tarihi hususunda bizleri doğru bir şekilde bilgilendiren modeller geliştirmek, hem yerel hem küresel olarak elzem hale gelmiştir. Bu çalışmada, özelde COVID-19 olmak üzere, herhangi bir pandeminin bitiş tarihini veriye dayalı olarak tahmin eden bir model sunuyoruz. Gereç ve Yöntemler: Herhangi bir pandeminin bitiş tarihinin, hem yeni hem de olgunlaşmış pandemi profilleri için, sadece vaka tarihleri ve günlük vaka sayılarını kullanılarak tahminde, karışım seviyesi veriye dayalı olarak bir, iki, üç ve dört zirveli olacak şekilde belirlenen, karma-lojistik modelleme çercevesi sunuyoruz. Tahminlerin doğruluğunu, model yakınsaması ve pandemiyi kontrol altına aldığı gözlenen ülkelerin verilerine uyum iyiliğiyle değerlendiriyoruz. Bulgular: Özellikle yerel ve global zirvelerin modele doğru bir şekilde verildiğinde, karma lojistik modelleme yaklaşımın, arzu edilen model yakınsaması ve uyum iyiliği özelliklerini taşıdığı gösterilmiştir. 1 Haziran 2020tarihli verilere dayanan model tahminlerimize göre, COVID-19pandemisi Türkiye’de Eylül 2020’de, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ekim 2020’de sona erecek gözükürken, tüm dünyada Aralık2020’den önce sona ermeyeceği sonucuna varılmıştır. Sonuç: Karma-lojistik modelleme çercevesi, pandeminin birden çok zirvesini yakalamakta esnek bir yapıya sahip olması hasebiyle, makul bir tahmin yaklaşımıdır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTürkiye Kliniklerien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectCOVID-19 Pandemicsen_US
dc.subjectCase Projectionsen_US
dc.subjectModelling Pandemic End-Dateen_US
dc.subjectMixture Logistic Modellingen_US
dc.subjectCOVID-19 Pandemisien_US
dc.subjectVaka Tahminien_US
dc.subjectPandemi Bitiş Tarihi Modellemesien_US
dc.subjectKarma-Lojistik Modelien_US
dc.titleModeling the end date of COVID-19 pandemicen_US
dc.title.alternativeCOVID-19 pandemisinin bitiş tarihlerinin modellemesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofTurkiye Klinikleri Journal of Biostatisticsen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Rektörlük, Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi (REMER)en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage127en_US
dc.identifier.endpage139en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5336/biostatic.2020-77234en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess