Show simple item record

dc.contributor.authorVeziroğlu Çelik, Mefharet
dc.contributor.authorAcar, İbrahim Hakkı
dc.date.accessioned2021-01-20T06:07:27Z
dc.date.available2021-01-20T06:07:27Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationVeziroğlu Çelik, M. ve Acar, İ. H. (2018). Children’s learning behaviors: Psychometric properties of the preschool learning behavior scale in Turkey. Turkish Studies (Elektronik), 13(19), 1897-1910. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14013en_US
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6303
dc.description.abstractThe purpose of the current study was to adapt the Preschool Learning Behaviors Scale (PLBS), which was developed by McDermott, Leigh, and Perry (2002) to Turkish and examine reliability and validation. The PLBS is a 29-item scale that is designed to assess the learning- related behaviors of preschool children on three subscales: Competence/Motivation, Attention/Persistence, and Attitude Toward Learning. A total of 140 preschool children (59 girls, 81 boys) and their teachers were recruited in Istanbul for the current study. Children’s age ranged from 39 to 77 months (M= 62.56, SD= 8.52). Firstly, the PLBS was adapted to Turkish language and culture. The validity of the scale was measured by Confirmatory Factor Analysis and the difference between the Upper %27 and Lower %27 groups was tested. The internal reliability of the scale was calculated by Cronbach's alpha and McDonald’s Omega method. The results of the Confirmatory Factor Analyses showed that the scale has a three-factor structure as in the original version. The CFA model for the PLBS confirmed that there is a 3-factor model (χ 2 = 699.443 (p < .001), CFI= 0.95, RMSEA= .07 (.07 to .09 at 90% CI), and WRMR = 1.20. Cronbach alpha and McDonald’s Omega for internal consistency showed the measure was reliable. The analyses showed that the PLBS is a valid, reliable tool for Turkish children.en_US
dc.description.abstractBu araştırmada McDermott, Leigh ve Perry (2002) tarafından geliştirilen Okul Öncesi Öğrenme Davranışları Ölçeği (Preschool Learning Behavior Scale-PLBS)’nin Türk kültürüne adaptasyonu ile geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Okul Öncesi Öğrenme Davranışları Ölçeği (ÇÖDÖ) 29 maddeden oluşan ve okul öncesi dönem çocuklarının öğrenmeyle ilişkili davranışlarını üç alt boyutta değerlendirmektedir. Bu alt boyutlar: Yetkinlik/Motivasyon, Dikkat Devamlılığı ve Öğrenmeye Karşı Tutum olarak belirlenmiştir. Araştırmada İstanbul’dan 59 kız, 81 erkek olmak üzere toplam 140 çocuk ve onların öğretmenleri yer almıştır. Çocukların yaş aralığı 39 ay ile 77 ay (M= 62.56, SS= 8.52) arasında değişmektedir. İlk olarak ÇÖDÖ Türk dili ve kültürüne adapte edilmiştir. Ölçeğin geçerliği Doğrulayıcı Faktör Analizi ile ölçülmüş ve üst %27 ve alt %27’lik gruplar arasındaki farklar test edilmiştir. Ölçeğin iç güvenirliği Cronbach's alpha ve McDonald’s Omega yöntemi ile hesaplanmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçlarına göre ölçek orijinal versiyonundaki gibi üç faktörlü bir yapı göstermiştir. DFA modeli ÇÖDÖ için üç faktörlü modeli doğrulamıştır (χ 2 = 699.443 (p < .001), CFI= 0.95, RMSEA= .07 (.07 to .09 at 90% CI), ve WRMR = 1.20. İç tutarlılık için Cronbach alpha ve McDonald’s Omega ölçeğin güvenilir olduğunu göstermiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre ÇÖDÖ Türk çocuklarının öğrenme davranışları için geçerli ve güvenilir bir ölçektir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnkara Hacı Bayram Veli Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPreschoolen_US
dc.subjectLearning Behaviorsen_US
dc.subjectTurkish Childrenen_US
dc.subjectConfirmatory Factor Analysesen_US
dc.subjectOkul Öncesien_US
dc.subjectÖğrenme Davranışlarıen_US
dc.subjectTürk Çocuklarıen_US
dc.subjectDoğrulayıcı Faktör Analizien_US
dc.titleChildren’s learning behaviors: Psychometric properties of the preschool learning behavior scale in Turkeyen_US
dc.title.alternativeÇocuklarda öğrenme davranışları: Okul öncesi öğrenme davranışları ölçeği’nin Türkiye’deki psikometrik özelliklerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitimen_US
dc.authorid0000-0003-3790-9026en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue19en_US
dc.identifier.startpage1897en_US
dc.identifier.endpage1910en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record