Show simple item record

dc.contributor.authorBozaykut Bük, Tuba
dc.date.accessioned2020-03-04T11:02:03Z
dc.date.available2020-03-04T11:02:03Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationBozaykut Bük, T. (2019). Kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde işletme-sivil toplum kuruluşları etkileşimleri: Sebep ve sonuçlar. Business and Management Studies: An International Journal, 7(4), 1480-1509. http://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1176en_US
dc.identifier.issn2148-2586
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1176
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/4983
dc.description.abstractKurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımının iç içe geçmiş boyutlarını benimsemek ve bu boyutlar kapsamında başarılı bir performans sergileyebilmek için işletmeler, farklı kaynaklara ve ortaklara ihtiyaç duymaktadır. Sivil toplum kuruluşları, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin tasarlanmasında ve uygulanmasında işletmeler için önemli bir stratejik ortak haline gelmiştir. Bu çalışmada, kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımına dayanarak işletmelerin sivil toplum kuruluşları ile etkileşime girme nedenleri ile bu etkileşimlerin rekabet avantajı yaratabilecek sonuçları ilgili literatür ve örnek olay analizi çerçevesinde incelenmektedir. Önceki araştırmaları destekler nitelikte örnek işletmeler olarak incelenen Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un sivil toplum kuruluşları ile strateji gerçekleştirme, meşruiyet sağlama, kaynak ve beceriye ulaşma, toplumsal fayda sağlama ve yeni ürün/pazar geliştirme gibi nedenlerle etkileşime girdiği ve bu etkileşimlerden strateji ile sürdürülebilirliği entegre etme, meşruiyet düzeyini ve performansını güçlendirme, marka değerini artırma, kaliteli beşerî kaynağı çekme ve elde tutma, yenilikçilik kabiliyetini geliştirme gibi rekabet avantajı yaratacak sonuçlar elde edebileceği görülmüştür. Ayrıca, çalışmada incelenen işletmelerin en çok sektörel STK’lar ile etkileşime geçtiği, her geçen gün sektörde önemi artan eko-inovasyona yönelik ise oldukça az sayıda etkileşime girdikleri tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractTo adopt the interconnected dimensions of the corporate sustainability approach and to have a successful sustainability performance, businesses need varied resources and partners. NGOs have become an important strategic partner for businesses in designing and implementing corporate sustainability activities. Based on the corporate sustainability approach, this study aims to examine the reasons and the consequences of business-NGO collaborations through the relevant literature and the case study methodology. Supporting previous research the examined cases-Turkcell, Vodafone, Türk Telekom cooperates with NGOs for strategy implementation, legitimacy assurance, resources and skills access, social benefit and new product/market development. Further, the companies can reach many consequences that can create competitive advantage as integrating sustainability to strategies, enhancing legitimacy and performance, increasing brand equity, attracting and retaining quality human resources and improving innovation capability thanks to collaborations formed with NGOs. Additionally, it was found that the examined companies mostly interact with sectoral NGOs and they only have a few interaction related to eco-innovation, a rising issue in the industry.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımıen_US
dc.subjectSivil Toplum Kuruluşlarıen_US
dc.subjectÖrnek Olay İncelemesien_US
dc.subjectCorporate Sustainability Theoryen_US
dc.subjectNGOsen_US
dc.subjectCase Studyen_US
dc.titleKurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde işletme-sivil toplum kuruluşları etkileşimleri: Sebep ve sonuçlaren_US
dc.title.alternativeBusiness-ngo interactions for corporate sustainability: Reasons and outcomesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBusiness and Management Studies: An International Journalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-0887-5963en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1480en_US
dc.identifier.endpage1509en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.15295/bmij.v7i4.1176en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record