Show simple item record

dc.contributor.authorÇırpan, Hüseyin
dc.contributor.authorVardarlıer, Pelin
dc.contributor.authorKoçak, Ömer Erdem
dc.date.accessioned2020-02-27T06:25:18Z
dc.date.available2020-02-27T06:25:18Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationÇırpan, H., Vardarlıer, P. ve Koçak, Ö. E. (2019). Kişi-iş uyumu ve yaşam doyumu ilişkisinde işte kendini yetiştirmenin aracı etkisi1. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(41). 237-252. https://doi.org/10.31795/baunsobed.581782en_US
dc.identifier.issn1301-5265
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/4962
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31795/baunsobed.581782
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, özel sektör beyaz yaka çalışanlarının kişi iş uyumu ile yaşam doyumları arasındaki ilişkide işte kendini yetiştirmenin aracı rolünü inceleyerek kişi-iş uyumunun genel hayat doyumuna etki etmesini sağlayan mekanizmaya ışık tutmaktır. Bilindiği üzere yaşamımızın önemli bir bölümü iş hayatında geçmektedir. Bu nedenle iş hayatından elde edilen doyum, kişinin genel yaşam doyumunu etkileme gücüne sahiptir. Dolayısıyla kişinin çalışmış olduğu iş ile uyumunun kişinin yaşamdan elde ettiği doyum üzerindeki etkisini ve buna aracılık eden değişkenleri belirlemek önemlidir. Bu araştırmada kişinin işi ile ilişkisinde önemli bir değişken olan “işte kendini yetiştirme”nin aracı rolü incelenmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşılan 284 kişiden toplanan verilerle araştırma gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi için doğrulayıcı faktör ve yol analizleri dahil olmak üzere yapısal eşitlik modellemesi ve aracı değişken etkisi için bootstrap yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar işte kendini yetiştirmenin kısmi aracı değişken etkisi olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to shed light on the underlying mechanism by which person-job fit affects general life satisfaction through examining the mediating role of thriving at work. As it is known, a significant part of our life is spent at work. For this reason, the satisfaction obtained from work life may have the power to influence the general life satisfaction of the person. Therefore, it is important to determine the amount of effect of person-job fit on life satisfaction along with the variables that mediate this effect. In this research, the mediating role of “thriving at work” which is an influential variable in relation to the work life of the person has been investigated. Data were collected from 284 participants using the convenience sampling method. For the analysis of the data, structural equation modelling was used. For mediation effect test, the bootstrap method employed. The results of the study show that thriving at work partially mediates the effect of person-job fit on general life satisfaction.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaşam Doyumuen_US
dc.subjectKişi-İş Uyumuen_US
dc.subjectİşte Kendini Yetiştirmeen_US
dc.subjectLife Satisfactionen_US
dc.subjectPerson-Job Fiten_US
dc.subjectThriving at Worken_US
dc.titleKişi-iş uyumu ve yaşam doyumu ilişkisinde işte kendini yetiştirmenin aracı etkisi1en_US
dc.title.alternativeMediating effect of thriving at work on the relationship between person-job fit and life satisfactionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-7554-52030en_US
dc.authorid0000-0002-5101-6841en_US
dc.authorid0000-0002-4649-2042en_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue41en_US
dc.identifier.startpage237en_US
dc.identifier.endpage252en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record