Show simple item record

dc.contributor.authorKantarcıoğlu, Bülent
dc.contributor.authorBeköz, Hüseyin Saffet
dc.contributor.authorHindilerden, İpek Y.
dc.contributor.authorKıvanç, Demet
dc.contributor.authorÖğret, Yeliz D.
dc.contributor.authorKalayoğlu Beşışık, Sevgi
dc.contributor.authorSavran Oğuz, Fatma
dc.contributor.authorSargın, Deniz
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T20:04:17Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T20:04:17Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKantarcıoğlu, B., Beköz, H. S., Hindilerden, İ. Y., Kıvanç, D., Öğret, Y. D., Kalayoğlu Beşışık, S. … Sargın, D. (2017). Impact of HLA-DPB1 matching in unrelated allogeneic atem cell transplantation: Results of two centers from Turkey. International Journal of Hematology and Oncology, 27(2), 74-84. https://dx.doi.org/10.4999/uhod.171736en_US
dc.identifier.issn1306-133X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.4999/uhod.171736
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/4027
dc.descriptionWOS: 000404831400002en_US
dc.description.abstractIn this study, we retrospectively examined 34 donor/recipient transplant pairs fully tested for the alleles HLA-A, B, C, DRB1, DQB1 and DPB1 in two different centers in Istanbul, Turkey. HLA-DPB1 disparity in at least one antigen level was 79.6% and only 20.6% of transplant pairs were fully identical for HLA-DPB1, in our study group. Neutrophil and thrombocyte engraftment successfully occurred in the entire study group. When the occurrence of severe (Grade III-IV) aGVHD was taken into account, we have observed that, non-permissive HLA-DPB1 mismatches were a significant factor for development of severe aGVHD (p= 0.019). There was a trend of increasing significance for the gut (p= 0.006) and liver (p: 0.054) aGVHD but not for skin aGVHD in non-permissive HLA-DPB1 mismatched transplantations. In multivariate analysis, non-permissive HLA-DPB1 mismatches remained as an independent factor for severe aGVHD. Our results did not show a significant impact of HLA-DPB1 mismatches on relapse. In survival analysis, both HLA-DPB1 disparities and non-permissive mismatches showed a decreasing trend of event free and overall survival times. Considering these results during donor selection may improve transplant outcomes in the setting of unrelated ASCT.en_US
dc.description.abstractÇalışmamızda, İstanbul, Türkiye’de bulunan 2 farklı merkezde takip ettiğimiz ve HLA-A, B, C, DRB1, DQB1 ve DPB1 için tam olarak test edilmiş, 34 donör/alıcı çiftinin akraba-dışı allojeneik kök hücre nakli verileri geriye dönük olarak incelendi. En az bir antijen seviyesinde HLA-DPB1 uyumsuzluk oranı %79.6 olarak saptandı. Sadece %20.6 transplant çiftinde HLA-DPB1 tam uyumlu olduğu görüldü. Nötrofil ve trombosit engraftmanı tüm hasta grubuda başarılı bir şekilde meydana geldi. Şiddetli (Derece III-IV) aGVHH dikkate alındığında, nonpermisif HLA-DPB1 uyumsuzluklarının önemli bir faktör olduğu saptandı (p= 0.019). Nonpermisif HLA-DPB1 uyumsuzluğu bulunan nakillerde barsak (p= 0.006) ve karaciğer (p: 0.054) aGVHH’nda artış saptanırken, cilt aGVHH’da bu bulguya rastlanmadı. Çok değişkenli analizde, permisif olmayan HLA-DPB1 uyumsuzlukları şiddetli aGVHH için bağımsız bir faktör olduğu görüldü. HLA-DPB1 uyumsuzluklarının relaps üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığı görüldü. Sağkalım analizinde, hem HLA-DPB1 uyumsuzluklarının, hem de nonpermisif uyumsuzlukların olaysız ve genel sağkalım zamanlarında azalma eğilimine neden olduğu görüldü. Donör seçimi sırasında bu sonuçların gözönüne alınması akraba-dışı allojeneik kök hücre nakli sonuçlarını iyileştirebilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAkad Doktorlar Yayınevien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAllogeneic Stem Cell Transplantationen_US
dc.subjectGVHDen_US
dc.subjectHuman Leukocyte Antigenen_US
dc.subjectHLA-DPB1en_US
dc.subjectAllojeneik Kök Hücre Naklien_US
dc.subjectGVHHen_US
dc.subjectİnsan Lökosit Antijenien_US
dc.subjectHLA-DPB1en_US
dc.titleImpact of HLA-DPB1 matching in unrelated allogeneic atem cell transplantation: Results of two centers from Turkeyen_US
dc.title.alternativeAkrabadişi allojeneik kök hücre naklinde Hla-Dpb1 tayininin önemi: Türkiye’den iki merkezin sonuçlarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalInternational Journal of Hematology and Oncologyen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-1237-8281en_US
dc.authorid0000-0002-2451-5709en_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage74en_US
dc.identifier.endpage84en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4999/uhod.171736en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record