Show simple item record

dc.contributor.authorÇekici, Ferah
dc.contributor.authorToplu, Ahmet
dc.date.accessioned2024-01-30T09:15:53Z
dc.date.available2024-01-30T09:15:53Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.citationÇekici, F. ve Toplu, A. (2023). Mediator role of psychological well-being in the relationship between parent 's regulation of child's emotion and child 's emotion regulation. Cukurova University Faculty of Education Journal, 52(3), 800-818. https://dx.doi.org/10.14812/cuefd.1185911en_US
dc.identifier.issn1302-9967
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.14812/cuefd.1185911
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/12217
dc.description.abstractThe purpose of the present study was to analyze the mediating role of psychological well-being in the relationship between parents' regulation of their children's emotions and childs' regulation of their own emotion. The study group consisted of 386 mothers living in different cities of Turkey. To collect the data, the convenience sampling method was applied, and the measurement tools were published on an online platform and presented to the participants for their answers. The data of the research were obtained using the Parent Emotion Regulation Scale (PERS), Emotion Regulation Checklist, Psychological Well-Being Scale, and the personal information form. Pearson moment correlation analysis and parallel multiple variable analysis (PROCESS) in the data analysis. According to the findings obtained from the study, psychological well-being significantly mediates the relationship between parent 's child's emotion regulation and child's emotion regulation. This result shows that the psychological well-being of the parent plays a mediating role in the emotion regulation process in the relationship between the parent 's regulation of the child 's emotion and the child 's regulation of their own emotion. This result of the research was discussed within the scope of the relevant literature, and suggestions were made for future research.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, okul öncesi dönemde çocuğu olan ebeveynlerin çocuklarının duygusunu düzenlemesi ile çocuğun kendi duygusunu düzenlemesi arasındaki ilişkide psikolojik iyi oluşun aracı rolünün incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’ nin farklı şehirlerinde yaşayan toplam 386 anne oluşturmaktadır. Katılımcılara ulaşabilmek amacıyla uygun (kolay ulaşılabilir) örnekleme yöntemi uygulanmış, ölçme araçları ise çevrimiçi bir platformda yayınlanarak katılımcılara ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Anne-Baba Duygu Düzenleme Ölçeği, Duygu Düzenleme Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılarak araştırmanın verileri elde edilmiştir. Verilerin analizinde, Pearson moment korelasyon analizi ve Paralel Çoklu Değişken Analizi (PROCESS) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, ebeveynin çocuğunun duygusunu düzenlemesi ile çocuğun kendi duygusunu düzenlemesi arasındaki ilişkide psikolojik iyi oluş anlamlı düzeyde aracılık etmektedir. Araştırmadan elde edilen bu sonuç ilgili alan yazın kapsamında tartışılmış ve gelecekteki araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherCukurova Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectParent ’s Regulation of the Child’s Emotionen_US
dc.subjectChild ’s Regulation of His/Her Own Emotionen_US
dc.subjectPsychological Well-Beingen_US
dc.subjectMediator Analysisen_US
dc.subjectEbeveynin Çocuğunun Duygusunu Düzenlemesien_US
dc.subjectÇocuğun Kendi Duygusunu Düzenlemesien_US
dc.subjectPsikolojik İyi Oluşen_US
dc.subjectAracılık Analizien_US
dc.titleMediator role of psychological well-being in the relationship between parent 's regulation of child's emotion and child 's emotion regulationen_US
dc.title.alternativeEbeveynin çocuğunun duygusunu düzenlemesi ile çocuğun duygu düzenlemesi ilişkisinde psikolojik iyi oluşun aracı rolüen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofCukurova University Faculty of Education Journalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimlerien_US
dc.authorid0000-0003-4672-2116en_US
dc.identifier.volume52en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage800en_US
dc.identifier.endpage818en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.14812/cuefd.1185911en_US
dc.institutionauthorÇekici, Ferah
dc.identifier.wos001141591300001en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record