Show simple item record

dc.contributor.authorÖzbey Duygu, Ekin
dc.contributor.authorDeniz, Mehmet Engin
dc.date.accessioned2023-06-15T09:29:36Z
dc.date.available2023-06-15T09:29:36Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationÖzbey Duygu, E. ve Deniz, M. E. (2022). A study developing character strengths in managing anxiety levels of individuals in emerging adulthood. OPUS Journal of Society Research, 19(49), 727-737. https://doi.org/10.26466/opusjsr.1127595en_US
dc.identifier.issn2791-9781
dc.identifier.issn2791-9862
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26466/opusjsr.1127595
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/11090
dc.description.abstractCharacter strengths not only increase the well-being of individuals, but also help them to overcome their negative life experiences in a better way. This study aims to increase five-character strengths and at the same time manage anxiety levels of individuals by 13 sessions of a strength-based group psychological counseling program formed by the researchers. 18-21 20 individuals aged between 18 and 21 (60% female, 40% male) from various departments participated in the experimental and control group. Data showed a statistically significant decrease in anxiety levels and an increase in the character strengths of zest for life and hope in the experimental group. Using character strengths as a tool may open a novel way for literature and members of different professions by interdisciplinarity to deal with anxiety. Developmental psychologists, psychological counselors, family counselors, members of the profession who work in parenting education, child development specialists, preschool teachers, and school principals may play vital roles in preventing high anxiety levels at an early life phase. Moreover, psychiatrists, clinical psychologists and psychological counselor specialists may help individuals to maintain their well-being and manage their anxiety in an encouraging atmosphere. In this way, psychologically healthier individuals may constitute healthier societies in the long term.en_US
dc.description.abstractGüçlü yönler, bireylerin sadece iyilik hallerini artırmakla kalmaz, aynı zamanda olumsuz yaşam deneyimleri ile daha iyi baş etmelerine de yardımcı olur. Bu çalışmada, araştırmacılar tarafından oluşturulan 13 oturumlu güçlendirme odaklı grupla psikolojik danışma programı ile beliren yetişkinlik dönemindeki bireylerin beş karakter gücünün geliştirilmesi ve böylece kaygı düzeylerinin azaltılması amaçlanmaktadır. Bu çalışma, çeşitli bölümlerde okuyan 18-21 yaş arasındaki 20 katılımcı (%60 kadın, %40 erkek) ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular, bireylerin kaygı düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş ve yaşam sevinci ve umut karakter güçlerinde anlamlı düzeyde bir artış olduğunu ortaya koymaktadır. Karakter güçlerini kaygıyı çalışmada bir araç olarak kullanmak, hem önleyici hem de iyileştirici anlamda çeşitli disiplinler arasında çalışmalara olanak sunmaktadır. Gelişim psikologları, psikolojik danışmanlar, aile danışmanları, aile eğitiminde görev yapan meslek mensupları, çocuk gelişim uzmanları, okul öncesi öğretmenleri, eğitim bilimciler ve okul müdürleri, karakter güçleri konusunda çalışmalar gerçekleştirerek yaşamın erken döneminde kaygı için önleyici hizmet sağlayabilmektedir. Buna ek olarak, psikiyatristler, klinik psikologlar ve uzman psikolojik danışmanlar, karakter güçlerini kendi metodlarında tedavi aracı olarak kullanarak bireylerin yüksek kaygı düzeylerini daha cesaretlendirici bir ortamda çözmelerine yardımcı olabilmektir. Disiplinler arası çalışmaların bu konuda çeşitlendirilmesi, psikolojik olarak sağlıklı bireylerin bir araya gelerek uzun vadede daha sağlıklı toplumların oluşmasına katkı sağlayabilmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherADAMORen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCharacter Strengthsen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectGroupen_US
dc.subjectTherapyen_US
dc.subjectKarakter Güçlerien_US
dc.subjectKaygıen_US
dc.subjectGrupen_US
dc.subjectTerapien_US
dc.titleA study developing character strengths in managing anxiety levels of individuals in emerging adulthooden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofOPUS Journal of Society Researchen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-8902-9448en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue49en_US
dc.identifier.startpage727en_US
dc.identifier.endpage737en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.26466/opusjsr.1127595en_US
dc.institutionauthorÖzbey Duygu, Ekin
dc.identifier.trdizinid1130927en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record