Show simple item record

dc.contributor.authorGülen Ertosun, Öznur
dc.date.accessioned2023-06-13T12:16:28Z
dc.date.available2023-06-13T12:16:28Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.citationGülen Ertosun, Ö. (2023). An investigation into the occupational perceptions of healthcare professionals: The Covid-19 Pandemic. OPUS Journal of Society Research, 20(51), 110-124. https://doi.org/10.26466/opusjsr.1159932en_US
dc.identifier.issn2791-9781
dc.identifier.issn2791-9862
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26466/opusjsr.1159932
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/11082
dc.description.abstractPsychological needs, uncomfortable when not met, are explained by our expectations of achievement, relationship, autonomy, and dominance. Since work life is an important determinant in meeting directly (or indirectly) the tangible and intangible needs of individuals, work-related experiences are very effective in individuals' occupational perceptions. Also, occupational preferences are based on reasons: conscious selection, environmental pressure, financial security, prestige and social benefit. In order to test this connection (and the sources of the differences), the pandemic period constitutes the justification for the sample design of the study, especially as it includes challenging working conditions for healthcare professionals. Accordingly, the main purpose of the study is to discuss the relationship between the occupational preferences of healthcare professions and their psychological needs, with the determinant of their specific working conditions. Mixed (pluralist) research method is used in the design of the study. While the perceptions of the respondents about the working conditions are determined through the socio-demographic information form and open-ended questions, the occupational preferences inventory and the new psychological needs assessment scale are used to evaluate the occupational perceptions of healthcare professions. The study sample consists of a total of 378 respondents selected from doctors, pharmacists, and nurses. The study points to important findings regarding the connection between the occupational preferences of health professionals and their psychological needs. In addition, occupational groups (doctor, pharmacist, nurse) differ from each other in terms of occupational preferences and working conditions.en_US
dc.description.abstractPsikolojik ihtiyaçlar karşılanmadığında rahatsızlık veren, karşılanmasına yönelik motive olduğumuz, başarma, ilişki kurma, özerklik ve güç elde etme gibi beklentilerimiz ile açıklanmaktadır. İş yaşamı, bireylerin direkt ve dolaylı yoldan gerek maddi gerekse manevi ihtiyaçlarını karşılaması bakımından önemli bir belirleyici olduğundan dolayı işle ilgili deneyimler bireylerin mesleki algılarında oldukça etkilidir. Ayrıca, mesleki tercihler alan yazında bilinçli seçim, çevre baskısı, finansal güvenlik, prestij ve sosyal fayda sağlama gibi gerekçelere dayandırmaktadır. Bu bağlantıyı ve farklılıkların kaynaklarını sınamak üzere pandemi dönemi bilhassa sağlık çalışanları için zorlayıcı çalışma koşulları içermesi bakımından çalışmanın örneklem tasarımının gerekçesini oluşturmaktadır. Buna göre sağlık çalışanlarının mesleki tercihleri ile psikolojik ihtiyaçları arasındaki ilişkiyi, özgün çalışma koşullarının belirleyiciliği ile tartışmak çalışmanın temel amacıdır. Çalışmanın tasarımında karma (çoğulcu) araştırma yöntemi kullanılmaktadır. Örneklemde yer alan katılımcıların çalışma koşullarına ilişkin algıları sosyo-demografik bilgi formu ve açık uçlu sorular aracılığıyla belirlenirken, sağlık çalışanlarının mesleki algılarını değerlendirmek için mesleki tercihler envanteri ve yeni psikolojik ihtiyaç değerlendirme ölçeğinden faydalanılmaktadır. Çalışma örneklemi doktorlar, eczacılar ve hemşireler arasından seçilen toplam 378 katılımcıdan oluşmaktadır. Çalışma, sağlık profesyonellerinin mesleki tercihleri ile psikolojik ihtiyaçları arasındaki bağlantıya ilişkin önemli bulgulara işaret etmektedir. Ayrıca meslek grupları (doktor, eczacı, hemşire) meslek tercihleri ve çalışma koşulları açısından birbirinden farklılık göstermektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIdeal City Publicationsen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOccupational Preferenceen_US
dc.subjectPsychological Needsen_US
dc.subjectHealthcare Professionsen_US
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.subjectMeslek Tercihien_US
dc.subjectPsikolojik Ihtiyaçlaren_US
dc.subjectSağlık Çalışanlarıen_US
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.titleAn investigation into the occupational perceptions of healthcare professionals: The Covid-19 Pandemicen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofOPUS Journal of Society Researchen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-9339-2610en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue51en_US
dc.identifier.startpage110en_US
dc.identifier.endpage124en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.26466/opusjsr.1159932en_US
dc.institutionauthorGülen Ertosun, Öznur
dc.identifier.trdizinid1157742en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record