Show simple item record

dc.contributor.authorEsgin, Yeşim
dc.contributor.authorGezmen, Başak
dc.contributor.authorÖzsürünç, Recep
dc.date.accessioned2023-01-24T11:47:56Z
dc.date.available2023-01-24T11:47:56Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationEsgin, Y., Gezmen, B. ve Özsürünç, R. (2022). Sosyal medyada ebeveynlerin dijital yerlilere yönelik içerik paylaşımlarının dijital kimlik inşasındaki rolü. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(4), 2079-2102. https://dx.doi.org/10.21547/jss.1087123en_US
dc.identifier.issn1303-0094
dc.identifier.issn2149-5459
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.21547/jss.108712
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/10373
dc.description.abstractDijital dünyada ebeveynlerin çocuklarına yönelik mahremiyet ihlaline yol açan sosyal medya paylaşımlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Bu durumun dijital sahnede kimlik inşa sürecinde etkili olduğu ve çocuklar üzerinde memnuniyetsizlik yarattığı gözlemlenmektedir. Çalışmamızda sosyal medyada ebeveynlerin 18-21 yaş grubuna, dijital yerlilere yönelik içerik paylaşımlarının dijital kimlik inşasındaki rolü incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; kadınların ebeveynleri tarafından kendileri ile ilgili sosyal medyada içerik paylaşılmadan önce izin alınmasını istedikleri ve paylaşımdan memnun olmadıkları takdirde kaldırılmasını talep ettikleri görülmektedir. Katılımcıların ebeveynleri tarafından kendileri ile ilgili içerik paylaşım sayısı arttıkça memnun olma durumlarının da azaldığı görülmüştür. Öte yandan katılımcıların ebeveynleri tarafından kendilerine yönelik eğitim-öğretim hayatları ile ilgili paylaşımlarından memnuniyetsiz oldukları ve bunu mahremiyet ihlali olarak gördükleri ortaya konmuştur. Yazılı bilgi içerik, fotoğraf ve video paylaşımıyla ilgili olarak ise, katılımcıların en çok video paylaşımından rahatsız oldukları görülmüştür. Çalışma bulgularına göre; katılımcıların ebeveynlerinin kendileriyle ilgili olarak daha çok sosyal motivasyon ve ebeveyn tavsiyesi motivasyonu için paylaşım yaptıklarını düşünmektedir. Bu bağlamda; çocuğun/bireyin benlik saygısının, kişisel bilgileri üzerindeki kontrol hakkının, kişiliğinin dijital dünyadaki temsiliyetinin ve bütünlüğünün korunması adına ebeveynlerin dijital yerlilere yönelik sosyal medyada içerik paylaşımlarında hassasiyet göstermelerinin bir zorunluluk haline geldiği görülmektedir.en_US
dc.description.abstractIn today's digital world, it is common for parents to share social media posts that violate their children's privacy. It has been observed that this situation is vital in the process of digital personhood development and leads to displeasure in children.The role of parents in the development of digital personhood for the 18-21 age group, digital natives, on social media was examined in our study. According to the findings obtained; before sharing content about them on social media, women ask their parents to get permission from them and if they are dissatisfied with the sharing, they demand its removal. Also it was revealed that as the frequency of content sharing about them by the participants' parents increased, partcipants’ contentment level also decreased. On the other hand, it was shown that the participants were unsatisfied with their parents' sharing of their educational lives, which they saw as a violation of their privacy. In terms of textual content, photo and video sharing, it was found that video sharing was the most unpleasant to the participants. Participants also believe that their parents communicate more about themselves for social motivation and parental guidance motivation. In this regard, it is seen that it has become essential for parents to show sensitivity in sharing content on social media for digital natives in order to protect the self-esteem of the child/individual, the right to control over their personal information, the representation and integrity of their personality in the digital world.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDijital Yerlien_US
dc.subjectDijital Kimliken_US
dc.subjectMahremiyeten_US
dc.subjectDigital Nativeen_US
dc.subjectDigital Personhooden_US
dc.subjectPrivacyen_US
dc.titleSosyal medyada ebeveynlerin dijital yerlilere yönelik içerik paylaşımlarının dijital kimlik inşasındaki rolüen_US
dc.title.alternativeThe role of parents' content sharing on social media for digital natives in the development of digital personhooden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofGaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümüen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümüen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-1603-4216en_US
dc.authorid0000-0002-9953-228Xen_US
dc.authorid0000-0001-6599-7823en_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage2079en_US
dc.identifier.endpage2102en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.21547/jss.1087123en_US
dc.institutionauthorEsgin, Yeşim
dc.institutionauthorGezmen, Başak
dc.institutionauthorÖzsürünç, Recep
dc.identifier.trdizinid1135473en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record