Show simple item record

dc.contributor.authorBayır, Esra
dc.contributor.authorKasapseçkin, Mustafa Adil
dc.contributor.authorKaraçar, Pelin
dc.contributor.authorGüner, Aysun Ferrah
dc.contributor.authorBenli, Gülhan
dc.date.accessioned2022-08-23T07:00:02Z
dc.date.available2022-08-23T07:00:02Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationBayır, E., Kasapseçkin, M. A., Karaçar, P., Güner, A. F. ve Benli, G. (2022). Ekoköyde bir sağlık yapısı örneği: Kıbrıs büyükkonuk aile sağlığı merkezi projesi. Kent Akademisi Dergisi, 15(1), 93-108. https://doi.org/10.35674/kent.979787en_US
dc.identifier.issn2146-9229
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.35674/kent.979787
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/9665
dc.description.abstractGünümüz yapı teknolojinin geldiği son nokta ile enerji tüketimindeki küresel artış enerji kaynakları konusundaki endişeleri arttırmaktadır. Dünyadaki küreselleşme, büyüyen ekonomi yelpazesi ve yaşam standartlarındaki gelişmelerle artan talepleri mevcut doğal kaynaklarla karşılama ihtimali de giderek azalmaktadır. Özellikle dünyanın geleceği açısından doğal kaynakların tehdit oluşturacak düzeyde azalıyor olması yeni enerji kaynakları arayışına ve mevcut kaynakları koruma konusuna dikkatleri çekmektedir. Bu nedenle, doğal kaynakları korumaya yönelik politikalar yapı sektöründe de görülmektedir. Dünyada bu konudaki olumsuz gelişmeler karşısında, geleceğin yapı sektörü aktörleri olarak öğrencilerin; tasarım ve uygulama süreçlerinde sürdürülebilirlik ilkelerinin farkındalığında olması ekolojik tasarım, eko-köy yaklaşımları ile çevreyi koruma ve iyileştirme çabalarını görmeleri eğitimleri açısından önem taşımaktadır. Özellikle mimarlık ve iç mimarlık öğrencilerinin teorik olarak elde ettikleri bilgileri, Tasarla-Yap çalıştayları ile deneyimlemeleri mimarlık ve iç mimarlık eğitiminin ana amaçları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda; mimarlık ve iç mimarlık öğrencilerine çevre dostu yaklaşımlarla birlikte tasarım ve uygulama pratiğinin saha ölçeğinde deneyim kazandırılması üzerine tasarım eğitimine katkı sağlanması hedefi ile bu çalışma yürütülmüştür. Dünyada tescillenen eko- köylerden biri olan Kıbrıs Büyükkonuk Ekoköyü için hazırlanan Aile Sağlığı Merkezi Projesinin, eğitim sürecine entegre edilmiş bir mesleki pratik çalışma örneği olarak, tasarım süreci ve uygulama detayları aktarılmaktadır. Bu kapsamda; halihazırda onaylanmış olan KKTC Büyükkonuk Ekoköy’ ü yerleşkesi dahilinde gözlem, yerinde saptama, atölye çalışmaları ve resmi görüşmelerin yapıldığı saha ile tasarım çalışması gerçekleştirilmiştir. Makalede; ekoköyde sağlık yapısı-iklim denkleminde geliştirilen uygulama projesi süreci ele alınmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe global increase in energy consumption with the latest point of today's building technology raises concerns about energy resources. With the globalization in the world, the growing economy and the developments in living standards, the possibility of meeting the increasing demands with available natural resources is gradually decreasing. The fact that natural resources are decreasing at a level that poses a threat especially for the future of the world draws attention to the search for new energy resources and the issue of protecting existing resources. For this reason, policies aimed at protecting natural resources are also seen in the construction sector. In the face of these negative developments for all the world, students as actors of the future construction sector; Being aware of the sustainability principles in the design and implementation processes is important in terms of their education. It is among the main objectives of architecture and interior architecture education that the students of architecture and interior architecture experience the theoretical knowledge they have acquired through Design-Build workshops. Within this scope; this study was put into practice with the aim of contributing to design education by providing the students of architecture and interior architecture with experience of design and application practice on a field scale along with environmentally friendly approaches. The design process and details of the Büyükkonuk Ecovillage Primary Care Clinic Project, which is in the list of registered eco villages in the world, are presented as an example of a professional practice integrated into the education process in the Turkish Republic of Northern Cyprus. In this context; Within the currently approved TRNC Büyükkonuk ecoköy campus, a design study was carried out with the field where observation, on-site detection, workshops and official meetings were held. In the article; This as-built project process, which was developed in the eco-village-health structure-climate equation, is discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKent Akademien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkolojik Tasarımen_US
dc.subjectEkoköyen_US
dc.subjectAile Sağlığı Merkezien_US
dc.subjectTasarımen_US
dc.subjectUygulamaen_US
dc.subjectEcological Designen_US
dc.subjectEcovillageen_US
dc.subjectPrimary Care Clinicen_US
dc.subjectDesignen_US
dc.subjectConstructionen_US
dc.titleEkoköyde bir sağlık yapısı örneği: Kıbrıs büyükkonuk aile sağlığı merkezi projesien_US
dc.title.alternativeAn example of a healthcare building in ecovillage: Cyprus büyükkonuk primary care clinic projecten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofKent Akademisi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-2298-8326en_US
dc.authorid0000-0002-0507-7985en_US
dc.authorid0000-0002-9469-3711en_US
dc.authorid0000-0003-4558-7952en_US
dc.authorid0000-0001-8825-8716en_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage93en_US
dc.identifier.endpage108en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.35674/kent.979787en_US
dc.institutionauthorBayır, Esra
dc.institutionauthorKasapseçkin, Mustafa Adil
dc.institutionauthorKaraçar, Pelin
dc.institutionauthorGüner, Aysun Ferrah
dc.institutionauthorBenli, Gülhan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record