Show simple item record

dc.contributor.authorSert, Gürkan
dc.contributor.authorÖzçelik, Hatice
dc.contributor.authorYıldırım, Gülay
dc.date.accessioned2022-04-12T08:45:54Z
dc.date.available2022-04-12T08:45:54Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationSert, G., Özçelik, H. ve Yıldırım, G. (2019). Türkiye'de akıl hastalığı olan hastalarda zorla yatırma ve zorla tedavi/ hukuki ve etik sorunlar. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 9(3), 393-404. https://doi.org/10.31020/mutftd.595300en_US
dc.identifier.issn1309-761X
dc.identifier.issn1309-8004
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31020/mutftd.595300
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/9302
dc.description.abstractTıbbi girişimlerden önce kişilerin onamlarının alınması beden bütünlüklerine ve gelecekleri ile ilgili karar alma haklarına saygının gereğidir. Ancak bazı istisnai hallerde kişilerin onamı olmadan beden bütünlüklerine girişimlerde bulunulması hem etik açıdan hem de yasal açıdan kabul görebilmektedir. Hastalığı nedeniyle kendisine ya da başkasına zarar verme olasılığı olan akıl hastalarının zorla hastanelere, bakımevlerine, gündüz, gece, rehabilitasyon kliniklerine yerleştirilmesi ve tedavi edilmesi yasalarda düzenlenmektedir. Bu uygulamaların sınırları, gerekliliği, uygulanma şekli, ihlal ettiği haklar, sağladığı yararlar açısından hem tıp etiği hem de tıp hukukunda tartışmalıdır. Türkiye’deki güncel uygulamada, kendine veya başkalarına zarar verme olasılığı bulunan akıl hastaları, genel ifadeler içeren, farklı kanun ve uluslararası sözleşmelerde yer alan maddelere göre kurumlara zorla yerleştirilmekte ve tedavi edilmektedir. Bu genel maddelerde, zorla yerleştirme kararının ne kadar süreceği, tedavinin uygulanmasının gerekip gerekmediği, zorla yerleştirilen kişinin hakları gibi konularda bilgiler bulunmamaktadır. Bu gibi belirsizliklerin neden olacağı olumsuzlukların giderilmesi için uygulama ile ilgili ek yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Makalemizde Türkiye'de akıl hastalığı nedeniyle bireylerin zorla yatırılması ve tedavi edilmesi ile ilgili hükümler, özerklik ve zarar vermeme ilkeleri ile tıp hukuku açısından incelenmiş ve Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı ile karşılaştırılmıştır.en_US
dc.description.abstractHaving consents from patients before any kind of medical intervention is a necessity for the respect to patients’ physical integrity and the right to their decision process about patients’ future. However, in certain circumstances, it might have been accepted ethically and legally to make medical interventions without their consent. Involuntary admissions and treatments of patients with mental health disorders who present danger to themselves or to others have been regulated by laws. These practices are debated both in medical ethics and medical laws regarding to their boundaries, necessities, the way they are put into practices, the rights that they violate, the benefits that they provide. In the current practice in Turkey, the patients with mental health disorders who present danger to themselves and to others are admitted and treated involuntarily according to articles in different laws and international conventions which includes general statements. In these general statements, there is no information about the duration about the involuntary admission decision, how long the admission will take place, whether the treatment is necessary, the rights of the patient who would be admitted involuntarily. In order to eliminate the negative outcomes of these kind of uncertainties, additional legal regulations are needed. In our article, the provisions of involuntary admissions and treatment of patients with mental health disorders have been examined in terms of medical law along with the principles of autonomy and non-maleficence and compared with the draft of Mental Health Law in Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGönülsüz Tedavien_US
dc.subjectAkıl Hastalarıen_US
dc.subjectEtik Sorunlaren_US
dc.subjectInvoluntary Admissionen_US
dc.subjectMental Health Disordersen_US
dc.subjectEthic Issuesen_US
dc.titleTürkiye'de akıl hastalığı olan hastalarda zorla yatırma ve zorla tedavi/ hukuki ve etik sorunlaren_US
dc.title.alternativeInvoluntary admissions and treatment of patients with mental health disorders-in Turkey / legal and ethical issuesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofMersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-8892-7630en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage393en_US
dc.identifier.endpage404en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.31020/mutftd.595300en_US
dc.institutionauthorÖzçelik, Hatice


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record