Show simple item record

dc.contributor.authorErbayat, Ebru
dc.contributor.authorÖzkara, Çiğdem
dc.date.accessioned2022-04-05T06:15:11Z
dc.date.available2022-04-05T06:15:11Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationErbayat, E. ve Özkara, Ç. (2014). Çocukluk çağı epilepsilerinde cerrahi tedavi ilkeleri: Pediatrik epilepside ilaca dirençlilik, potansiyel cerrahi tedavi adaylarının belirlenmesi ve bunun için kullanılan ileri teknikler. Epilepsi, 20, 64-67. https://doi.org/10.5505/epilepsi.2014.33042en_US
dc.identifier.issn1300-7157
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5505/epilepsi.2014.33042
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/9213
dc.description.abstractÇocukluk yaş grubunda dirençli epilepsi tedavisinde erken cerrahi tedavi gelişimi olumlu yönde etkiler. Çocuklarda epilepsi sendromlarının büyük kısmını ekstra-temporal loblardan kaynaklanan ve genellikle gelişimsel lezyonlarla birlikte olan epilepsiler oluşturur. Bu gruptaki epilepsilerin hemen tamamı dirençli nöbetler ile birliktedir ve erken cerrahi tedavi endikasyonu gerektirir. Bu yaş grubundaki nöbetlerin semiyolojik ve EEG özellikleri erişkinlerden farklılık gösterir ve bu özelliklerin bilinmesi cerrahi kararı doğrudan etkiler. Cerrahi adaylarının gelişmiş epilepsi merkezlerinde nöbet kayıtları alınır; özel amaçlara yönelik olarak yüksek rezolüsyonlu kMRI ve fonksiyonel görüntüleme yöntemleri (PET,SPECT, fMRI) kullanılır. Epilepsi cerrahisinde temel amaç, ek nörolojik defisit oluşturmadan nöbetlerin sonlandırılabilmesidir. Bununla birlikte bazı durumlarda hemisferektomi gibi büyük rezeksiyonlar, küçük çocukların katastrofik nöbetlerinin kontrolünde olduğu gibi gerekli olabilir ve plastisite sayesinde ameliyata bağlı defisitler en aza inebilir. Bazi özel durumlarda da hastayı dirençli nöbetlerin ve kullanılan çoklu antiepileptiklerin olumsuz etkilerinden koruyabilmek için özel palyatif cerrahi teknikler (korpus kallozotomi, multipl subpial transeksiyon gibi) gerekir. Tüm bu nedenlerden dolayı cerrahi tedavi her hasta için özel olarak seçilmelidir.en_US
dc.description.abstractMajority of the epileptic syndromes in children are consisted of epilepsies arising from extratemporal lobes often associated with developmental abnormalities. Almost all the epilepsies in this group are associated with refractory seizures that require early consideration of surgical cure. Differences in the semiological and EEG properties of the seizures in the younger age group as compared to adults' influence the decision of the surgical tecnique preferred. Seizure monitorizations of candidates are performed in comprehensive epilepsy centers. Highresolution MRIs and functional imaging techniques (PET, SPECT, fMRI) are used with spesific purposes. The main goal of epilepsy surgery is to stop the seizures without additional neurological deficit. However, in some situations like in the control of catastrophic seizures in small children, extensive resections such as hemispherectomy may be needed; yet plasticity may reduce the deficits, which were resulted from surgery to the minimum. In some special circumstances, palliative surgeries (corpus callosotomy, multiple subpial transections) could be performed to protect the patients from negative effects of multiple antiepileptics and the refractory seizures. Therefore, surgical treatments have to be chosen specifically for each patient.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKare Yayıncılıken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectCerrahi Tedavien_US
dc.subjectEpilepsien_US
dc.subjectDirençli Epilepsien_US
dc.subjectSurgical Treatmentsen_US
dc.subjectEpilepsyen_US
dc.subjectRefractory Seizuresen_US
dc.titleÇocukluk çağı epilepsilerinde cerrahi tedavi ilkeleri: Pediatrik epilepside ilaca dirençlilik, potansiyel cerrahi tedavi adaylarının belirlenmesi ve bunun için kullanılan ileri teknikleren_US
dc.title.alternativeThe principles of surgical treatment in pediatric epilepsy: Intractability to medication, determination of potential surgical candidates and advanced techniques that were used for in pediatric epilepsyen_US
dc.typereviewen_US
dc.relation.ispartofEpilepsien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nöroloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.startpage64en_US
dc.identifier.endpage67en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.identifier.doi10.5505/epilepsi.2014.33042en_US
dc.institutionauthorErbayat, Ebru
dc.identifier.wos000408857500011en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record