Show simple item record

dc.contributor.authorHakgüder, Umay
dc.contributor.authorÜstündağ, Ünsal Veli
dc.contributor.authorTüzüner, Burçin Alev
dc.contributor.authorGenç, Nevin
dc.contributor.authorİpekçi, Hazal
dc.contributor.authorÖzçelik, Reyhan
dc.contributor.authorTunalı Akbay, Tuğba
dc.contributor.authorŞener, Göksel
dc.contributor.authorYarat, Ayşen
dc.contributor.authorEmekli Alturfan, Ebru
dc.date.accessioned2021-12-16T12:49:10Z
dc.date.available2021-12-16T12:49:10Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationHakgüder, U., Üstündağ, Ü. V., Tüzüner, B. A., Genç, N., İpekçi, H., Özçelik, R. ... Emekli Alturfan, E. (2021). Effects of exercise and calorie restriction on brain and testis in natural aging model. Experimed, 11(1), 21-26. https://dx.doi.org/10.26650/experimed.2021.899430en_US
dc.identifier.issn2630-6050
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.26650/experimed.2021.899430
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8686
dc.description.abstractThe aim of our study was to examine the effects of exercise and calorie restriction on various tissue damage and antioxidant parameters in the brain and testis of rats in a natural aging model. For this purpose, male Sprague-Dawley rats were the control group (C), the elderly (A), the elderly with calorie restriction (ACR), the elderly who were exercised (AE) and the elderly who were exercised with calorie restriction (ACRE), they were divided into 5 groups. The control group was composed of three-month-old animals. The other group consisted of 15-month-old rats. Exercise and calorie restriction were applied for 6 weeks. At the end of the experiment, lipid peroxidation (LPO), nitric oxide (NO), glutathione (GSH) levels and superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione-S-transferase (GST) and tissue factor (TF) were determined in brain and testicular tissues homogenates. As a result of the study, the A group’s brain and testis LPO, NO levels and TF activity increased, GSH levels and SOD, CAT and GST activities decreased, when compared to the C group. As a result of our study, an increase in oxidant damage was observed with TF activity in the brain and testis in the natural aging model, and positive effects of exercise and calorie restriction on the antioxidant levels in the brain were determined, especially in aging.en_US
dc.description.abstractAmacımız doğal yaşlanma modelinde egzersiz ve kalori kısıtlamasının sıçanlarda beyin ve testiste çeşitli doku hasarı ve antioksidan parametreler üzerine etkilerinin incelenmesidir. Bu amaçla Sprague- Dawley sıçanlar kontrol (K), yaşlı (Y), kalori kısıtlaması uygulanan yaşlı (YKK), egzersiz uygulanan yaşlı (YE) ve kalori kısıtlaması ile egzersiz uygulanan yaşlı (YKKE) olmak üzere 5 gruba ayrıldı. Kontrol grubu üç aylık genç hayvanlardan oluşturuldu. Diğer gruplar 15 aylık sıçanlardan oluşturuldu. Egzersiz ve kalori kısıtlaması 6 hafta boyunca uygulandı. Deney sonunda beyin ve testis dokuları homojenatlarında lipit peroksidasyon (LPO), nitrik oksit (NO), glutatyon (GSH) düzeyleri ile süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon-S-transferaz (GST) ve doku faktörü (DF) aktiviteleri tayin edildi. Çalışma sonucunda K grubu ile kıyaslandığında Y grubunda, beyin ve testis LPO, NO düzeyleri ve DF aktivitelerinin arttığı, GSH düzeyleri ile SOD, CAT ve GST aktivitelerinin ise azaldığı gözlendi. Doğal yaşlanma modelinde beyin ve testiste DF aktivitesi ile beraber oksidan hasarda artış gözlenmiş olup, özellikle yaşlanmada egzersiz ve kalori kısıtlamasının beyinde antioksidan düzeyleri üzerinde olumlu etkileri belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAgingen_US
dc.subjectBrainen_US
dc.subjectTestisen_US
dc.subjectOxidanten_US
dc.subjectAntioxidanten_US
dc.subjectYaşlanmaen_US
dc.subjectBeyinen_US
dc.subjectTestisen_US
dc.subjectOksidanen_US
dc.subjectAntioksidanen_US
dc.titleEffects of exercise and calorie restriction on brain and testis in natural aging modelen_US
dc.title.alternativeDoğal yaşlanma modelinde egzersiz ve kalori kısıtlamasının beyin ve testiste etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofExperimeden_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-0804-1475en_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage21en_US
dc.identifier.endpage26en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.26650/experimed.2021.899430en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record