Show simple item record

dc.contributor.advisorAğırman, Mehmet
dc.contributor.authorAyhan, Mustafa Yemliha
dc.date.accessioned2021-09-28T08:40:08Z
dc.date.available2021-09-28T08:40:08Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.citationAyhan, M. Y. (2017). Plantar fasiiti olan hastalarda kinesiotaping uygulamasının denge düşme riski ve klinik parametrelere etkisi. (Yayınlanmamış uzmanlık tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8317
dc.description.abstractPlantar fasiitis, plantar topuk ağrısının en sık nedenidir. Ağrılı topuk sendromu, topuk spur sendromu, koşucu topuğu, subkalkaneal ağrı, kalkaneodini, plantar fasiozis ve kalkaneal periostit gibi farklı isimlerle de bilinir. Tetikleyici faktörlerin varlığı ile birlikte, tekrarlayıcı travmalar sonucu plantar fasyanın kalkaneusa yapışma yerinde meydana gelen dejenerasyon olarak tanımlanabilir. Plantar fasiitis kendi kendini sınırlayabilen bir klinik seyir izler ve hastaların büyük bir kısmının şikayetleri konservatif tedavi ile büyük oranda azalır. Germe, ortezleme, fiziksel tedavi, steroid enjeksiyonu, gece splintleri ve immobilizasyon gibi konservatif tedavilere cevap vermeyen olgularda extracorporeal shock wave therapy (ESWT), radyo frekans ablasyon veya cerrahi tedaviler gündeme gelebilir. Günlük fiziksel tıp ve rehabilitasyon pratiğinde kullanımı giderek artan kinesiotaping uygulaması; yapılan bir çalışmada plantar fasiit hastalarının ağrısından azalma ve ultrasonografik olarak plantar fasya kalınlığında azalma sağlamıştır. Biz bu çalışmada PFs olan hastalarda kinesiotaping uygulamasının ağrı, Ayak Fonksiyon İndeksi, Nottingham Sağlık Profili ve denge- düşme riski parametrelerine olan etkisini yalancı bantlama ile karşılaştırdık. Çalışmaya dahil edilen 30 hasta randomize olarak eşit iki gruba ayrıldı. Her iki gruba egzersiz ve soğuk uygulama yapması önerildi. Ayrıca gruplardan birine PFs'ye yönelik gerçek bantlama yapılırken diğer gruba ise yalancı bantlama yapıldı. Hastalar müdahale öncesi ve 1 hafta sonrasında değerlendirildi. Çalışmamızda hastaların ağrıları vizüel analog skala (VAS) ile değerlendirildi. Ayak Fonksiyon İndeksi (AFİ), Nottingham Sağlık Profili dolduruldu ve denge-düşme riski değerlendirmesi Biodex Balance System SD cihazı ile yapıldı. Her iki grupta da VAS değerlerinde azalma oldu ancak grupları karşılaştırdığımızda anlamlı fark yoktu. Diğer veriler karşılaştırıldığında ise AFİ Yetersizlik skorunda gerçek bantlama lehine istatiksel anlamlı fark saptandı. Sonuç olarak PFs için uygulanan kinesiotaping uygulamasının plaseboya göre anlamlı iyileşme sağlamadığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractPlantar fasciitis is the most common cause of plantar heel pain. Plantar fasciitis is known with different names like painfull heel syndrom, heel spur syndrome, runner`s heel, subcalcaneal pain, calcaneodynia, plantar fasciosis and calcaneal periostitis. It is described as degeneration of plantar fascia at the origin because of repetitive traumas with presence of risk factors. Plantar fasciitis is a self-limiting clinical condition and majority of patients complaints substantially decrease with conservative treatment. Extracorporeal shock wave therapy (ESWT), radiofrequency ablation and surgical treatments can used if there is no improvement with conservative treatments like stretching, orthosis, physical therapy, steroid injection, night splints and immobilization. Using of kinesiotape in physical therapy and rehabilitation practice is growing steadily. In a randomised controlled trial; kinesiotape provided decrease in pain and reduction of plantar fascia thickness. In this randomised controlled trial; we compared effects of kinesiotaping and placebo on plantar fasciitis. 30 patients with plantar fasciitis were divided into two groups randomly. Exercise and ice application were suggested to both groups. Kinesiotaping was applied to intervention group and placebo taping was applied to the other group. Patients were evaluated before intervention and one week after the intervention. We used visual analog scale (VAS) for pain evaluation. For balance-fall risk assesment we used Biodex Balance System SD also we used Foot Function Index (FFI) and Nottingham Health Profile. There was decreasing at VAS in both group at in-group comparison but no change was detected between the two groups. We found improvement in favor of kinesiotaping at FFI-disability score. In conclusion; kinesiotaping was not found to be effective than for plantar fasciitis treatment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPlantar Fasiiten_US
dc.subjectKinesiotapingen_US
dc.subjectDengeen_US
dc.subjectDüşme Riskien_US
dc.subjectAğrıen_US
dc.subjectPlantar Fasciitisen_US
dc.subjectKinesiotapingen_US
dc.subjectBalanceen_US
dc.subjectFall Risken_US
dc.subjectPainen_US
dc.titlePlantar fasiiti olan hastalarda kinesiotaping uygulamasının denge düşme riski ve klinik parametrelere etkisien_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record