Show simple item record

dc.contributor.advisorOlmuşçelik, Oktay
dc.contributor.authorŞen, Seher
dc.date.accessioned2021-09-28T05:38:56Z
dc.date.available2021-09-28T05:38:56Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016-11-11
dc.identifier.citationŞen, S. (2016). İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi'nde diyabetik olmayan hastalarda tanı amaçlı yapılmış olan OGTT'lerde saatlere göre kan şekeri ile HbA1c korelasyonu. (Yayınlanmamış uzmanlık tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8303
dc.description.abstractİstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi'nde Diyabetik Olmayan Hastalarda Tanı Amaçlı Yapılmış Olan OGTT'lerde Saatlere Göre Kan Şekeri İle HbA1c Korelasyonu Amaç: Diyabetes Mellitus hiperglisemi ile karakerize, insülin etksindeki veya miktarındaki yetersizlik sonucu gelişen, akut ve kronik komplikasyonlara neden olabilen, karbonhidrat, lipid ve protein metabolizmasını ilgilendiren ilerleyici sistemik bir hastalıktır. Diyabetes mellitus tüm dünyada ciddi bir sağlık problemidir. Diyabet tanısında FPG (açlık plazma glukozu), 2.st PG (2. saat plazma glukozu) ve HbA1c kullanılmaktadır. Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalarda OGTT 1. saat PG değerinin diyabet gelişimi açısından iyi bir öngördürücü değer olabileceği gösterilmiştir. Bizim de bu çalışmamızdaki amaç OGTT 1.st PG değeri ile HbA1c arasındaki korelasyonu değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran HbA1c, 75 gr OGTT, boy ve kilo bilgilerine ulaşılan, %46.3'ü (n=498) erkek, %53.7'si (n=578) kadın toplam 1076 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların laboratuar sonuçları hastanemiz laboratuar kayıtlarından retrospektif olarak incelendi. İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken Oneway Anova test, Tukey HDS test ve Student t test, Kruskal Wallis test, Mann Whitney U test ve Spearman korelasyon analizi kullanıldı. Sonuçlar %95'lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: HbA1c düzeyi ile OGTT açlık kan şekeri 0. saat ölçümleri arasında (r=0.393; p<0.01), 1. saat plazma glukoz ölçümleri arasında (r=0.402; p<0.01), 2. saat plazma glukoz ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (r=0.361; p<0.01). En yüksek korelasyon 1.st plazma glukoz düzeyi ile HbA1c arasında izlenmektedir. Sonuç: OGTT 1.st plazma glukoz düzeyi yüksekliği HbA1c ile yüksek korelasyon göstermektedir. Diyabet gelişim riskini değerlendirmek açısından iyi bir öngördürücü değer olarak kullanılabilir.en_US
dc.description.abstractThe Correlation Between HbA1c And Hourly Plasma Glucose Levels Studied Within OGTT In Nondiabetic Patients At Istanbul Medipol University Hospital Purpose:Diabetes Mellitus is a systemic and progressive disease characterized by hyperglycemia, resulting from insufficiency in the impact or quantity of insulin, potentially giving rise to acute and chronic complications and concerning carbonhydrate, lipid and protein metabolism. Diabetes mellitus is a major health problem across the whole world. FPG (Fasting Plasma Glucose), 2 h PG (2- Hour Plasma Glucose) and HbA1c are put to use for the diagnosis of Diabetes. Some recently-conducted studies show that OGTT 1-hour PG level may serve as a good predictor for the progress of diabetes. The purpose of this study is to assess the correlation between OGTT 1h PG level and HbA1C. Material and Method: The study includes a total of 1076 patients, who resorted to Istanbul Medipol University Hospital, 46.3% of whom are male (n=498) and 53.7% of whom are female (n=578) with HbA1C, 75 gr OGTT, height and weight details. The laboratory results of the patients were retrospectively examined by means of the hospital's laboratory records. NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 Statistical Software (Utah, USA) program was adopted for statistical analysis. Oneway Anova test, Tukey HDS test and Student t test, Kruskal Wallis test, Mann Whitney U test and Spearman correlation analysis were performed following the evaluation of the study's data. The results turned out to be at 95% confidence interval while the significance was p<0.05. Findings: Some statistically significant relations were identified among 0- hour measurements for fasting blood glucose by HbA1c level (r=0.393; p<0.01), 1- hour plasma glucose measurements (r=0.402; p<0.01) and 2-hour plasma glucose measurements (r=0.361; p<0.01). The highest correlation was observed to be between 1-hour plasma glucose level and HbA1c. Conclusion: OGTT 1 h plasma glucose level points to a correlation with HbA1c. It can serve as a good predictor to evaluate the risk of diabetes progress.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiyabetes Mellitusen_US
dc.subjectHbA1cen_US
dc.subjectOGTTen_US
dc.subject1.st PGen_US
dc.subjectDiabetes Mellitusen_US
dc.subjectHbA1cen_US
dc.subjectOGTTen_US
dc.subject1 h PGen_US
dc.titleİstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi'nde diyabetik olmayan hastalarda tanı amaçlı yapılmış olan OGTT'lerde saatlere göre kan şekeri ile HbA1c korelasyonuen_US
dc.title.alternativeThe correlation between HbA1c and hourly plasma glucose levels studied within OGTT in nondiabetic patients at Istanbul Medipol University Hospitalen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record