Show simple item record

dc.contributor.advisorYeşiltepe, Salih Önder
dc.contributor.authorİpşir, Gizem
dc.date.accessioned2021-09-24T11:03:24Z
dc.date.available2021-09-24T11:03:24Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationİpşir, G. (2021). Adi ortaklıkta alt katılım. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8300
dc.description.abstractBir adi ortaklık türü olan ve iç ortaklık şeklinde yapılanan alt katılım ortaklığı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 632. maddesinin ikinci fıkrasında ortakların rızası olmaksızın gerçekleşen pay devri ile aynı cümle içerisinde düzenlenmiştir. Ortaklardan birinin diğer ortakların rızası olmaksızın payına üçüncü bir kişiyi ortak etmesi halinde ortak ile üçüncü kişi arasında bir alt katılım ortaklığı meydana gelir. Üçüncü kişi, yalnızca paya ortak olduğundan ortaklık sıfatını kazanamaz, ortaklığa bağlı hak ve yetkileri kullanamaz. İlişkinin gizli tutulmasına elverişli yapısı, düşük vergilendirme imkanı sağlaması, ortaklığın gelir elde etmesine katkıda bulunması gibi nedenlerle alt katılım ortaklığı, oldukça önemli bir ortaklık türüdür. Buna rağmen kanunda ayrıntılı olarak düzenlemeye tabi tutulmadığı gibi Türk hukukunda neredeyse hiç ilgi görmemiş, hukuki bir kavram olarak yeterince incelenmemiştir. Payın devredilmesi ve bölünebilmesinin ticaret şirketlerine kıyasla daha zor olması nedeniyle alt katılım ortaklığına adi ortaklıkta daha çok başvurulmaktadır. Bunun yanı sıra adi ortaklık da ticarete şirketlerine nazaran daha yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Bu bilgilerden yola çıkılarak çalışma, adi ortaklıktaki alt katılım ortaklığı ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada önce genel olarak adi ortaklığa ilişkin bilgiler verilecek ve adi ortaklığa yeni ortak alınması açıklanacaktır. Daha sonra bir iç ortaklık çeşidi olması göz önünde bulundurularak alt katılım kavramı üzerinde durulacak ve son olarak da alt katılım ortaklığının işleyişi ve sona ermesi ele alınacaktır.en_US
dc.description.abstractThe sub-participation partnership, which is a type of ordinary partnership and structured as an internal partnership, is arranged in the same sentence as the share transfer happens without the consent of the partners in the second paragraph of Article 632 of the Turkish Code of Obligations numbered as 6098. In case one of the partners shares its share with a third party without the consent of the other partners, a sub-participation partnership is formed between the partner and the third party. Since the third party is only a shareholder, they cannot have the title of partnership and cannot use the rights and powers attached to the partnership. Sub-participation partnership is a very important type of partnership, because its structure is convenient to keep the relationship confidential, it provides low taxation opportunity, and also it contributes to the income generation of the partnership. Despite this, it has not been regulated in detail in the law and has received almost no attention in Turkish law and has not been adequately studied as a legal concept. Due to the fact that transfer and division of shares are more difficult compared to trading companies, sub-participation partnerships are used more often in ordinary partnerships. Besides that ordinary partnerships have more common usage area than commercial companies. Based on this information, the study is limited to the sub-participation partnership in the ordinary partnership. In this study, first, the information about the ordinary partnership will be given and the new partner will be explained. Later on considering that it is a type of internal partnership, the concept of sub-participation will be emphasized and finally the functioning and termination of the sub-participation partnership will be discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlt Katılanen_US
dc.subjectAlt Katılım Ortaklığıen_US
dc.subjectAsıl Ortaken_US
dc.subjectAsıl Ortaklıken_US
dc.subjectPaya Ortak Olmaen_US
dc.subjectSub-Participanten_US
dc.subjectSub-Participation Partnershipen_US
dc.subjectMain Partneren_US
dc.subjectMain Partnershipen_US
dc.subjectBeing a Partner to the Shareen_US
dc.titleAdi ortaklıkta alt katılımen_US
dc.title.alternativeBeing a partner to the shareen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record