Show simple item record

dc.contributor.advisorBüyükaslan, Ali
dc.contributor.authorKanayran, Kübra
dc.date.accessioned2021-09-24T08:27:24Z
dc.date.available2021-09-24T08:27:24Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationKanayran, K. (2021). Kurum kimliğinde kültürel yansımalar; logolar üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma: Avrupa ve Asya örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8295
dc.description.abstractKurumlar veya işletmeler ekonomik pazar içerisinde ortaya koyduklarıyla, ürettikleri ürün veya hizmetle varlıklarını etkin ve etkili şekilde devam ettirmekteler. Kar sağlamak, sürekliliklerini korumak amacıyla markalar yaratmaya odaklanır buna göre planlamalar yaparlar. Markalarıyla toplumsal alan içerisinde bilinirliklerine katkı sağlamak üzere logo, amblem veya benzeri görsellerle insan zihninde yer edinmeye özen gösterirler. Akılda kalıcılığı sağlamak bu noktada önemlidir ve bunu tasarımlarında kullandıkları görsellerle veya yazılarla oluştururlar. Tam da bu noktada kurumsal bir kimlikle ve etkilendikleri kültürel birikimleriyle logolarına anlamlar yüklemekteler. Kurum kimliği ve kurum kültürünün logolara etkilerinin konu edildiği bu çalışmanın amacı markaların logolarında kullandıkları sembollerin, renklerin ve tasarımların kültürel alt kodlarını göstergebilimsel analiz yöntemiyle ortaya çıkarmaktır. Çalışmaya Asya ve Avrupa'dan uluslararası bilinirliği olan 14 marka seçilmiş logoları göstergebilimsel yönteme dayanarak incelenmiştir. Bu çalışma göstermiştir ki logolarda markanın kurucularına, kültürel inançlara ve toplumsal dile referanslar verilmektedir. Yine bu çalışmada Avrupa'da kullanılan logolarda Asya'daki logolara göre daha komplike göstergelerin kültürel ve yerel özelliklerin daha fazla kullanıldığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractInstitutions or businesses maintain their existence effectively and effectively with the products or services they produce in the economic market. They focus on creating brands in order to profit and maintain their continuity and make plans accordingly. They pay attention to gain a place in the human mind with logos, emblems or similar visuals in order to contribute to their awareness in the social sphere with their brands. Keeping in mind is important at this point and they create this with the visuals or texts they use in their designs. At this point, they attribute meanings to their logos with a corporate identity and cultural knowledge they are influenced by. The purpose of this study, in which the effects of corporate identity and corporate culture on logos, is to reveal the cultural sub-codes of the symbols, colors and designs used by the brands in their logos with the method of semiotic analysis. In the study, 14 brands selected logos from Asia and Europe, which are internationally known, were examined based on the semiotic method. This study has shown that the logos refer to the founders of the brand, cultural beliefs and social language. Again, in this study, it was determined that the more complicated signs and cultural and local characteristics were used more in the logos used in Europe compared to the logos in Asia.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGöstergebilimen_US
dc.subjectMarkaen_US
dc.subjectLogo Tasarımıen_US
dc.subjectKurum Kimliğien_US
dc.subjectKültürel Kodlaren_US
dc.subjectBranden_US
dc.subjectCorporate Identityen_US
dc.subjectCultural Codesen_US
dc.subjectLogo Designen_US
dc.subjectSemioticsen_US
dc.titleKurum kimliğinde kültürel yansımalar; logolar üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma: Avrupa ve Asya örneğien_US
dc.title.alternativeCultural reflections in corporate identity; a comparative research on logos: The case of Europe and Asiaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama İletişimi ve Reklamcılık Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record