Show simple item record

dc.contributor.advisorAlan Akcan, Esra
dc.contributor.authorMısırlı, Emirhan
dc.date.accessioned2021-09-23T05:21:44Z
dc.date.available2021-09-23T05:21:44Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationMısırlı, E. (2021). 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda tehdit suçu. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8270
dc.description.abstractTehdit içeren eylem söz, yazı, işaret veya davranışla yapıldığı fark etmeksizin kişinin iç huzurunu ve irade serbestisini hedef alır. Kişinin iç huzurunu bozan, güven hissini zedeleyip tedirgin etmeyi amaçlayan, irade serbestisini etkileme tehlikesi doğuran bu nitelikteki eylemler öteden bu yana ceza hukukunda suç olarak düzenlenmiştir. Tehdit içeren eylem yöneldiği mağdurun karar verme, hareket etme, hak kullanma hürriyetini tehlikeye soktuğu için tehdit suçu Türk Ceza Kanununda Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Yine kişi hürriyetini hedef alan tehdit eylemi Türk Ceza Kanununda düzenlenen birçok suçun da unsurunu oluşturduğu gibi, birçok suçun da nitelikli halini oluşturmaktadır. Bu sebeple, öncelikle tehdit suçunun hedef aldığı kişi hürriyeti ele alınacak, sonrasında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunundaki tehdit suçunun 765 Sayılı Türk Ceza Kanunundaki düzenlemesi ile mukayesesi, tehdidin unsuru ve nitelikli hali olduğu diğer suçlarla ve benzer suçlarla mukayesesi, tehdit suçunun soruşturma ve kovuşturma usulü, Yargıtay kararları ışığında incelenecektir.en_US
dc.description.abstractThreatening action; regardless of whether it is done by word, writing, sign or behavior targets the inner peace and freedom of will of the person. Acts of this nature, which spoil the peace of mind of the person, aim to bruise and disturb the sense of trust, and pose the danger of affecting the freedom of will, have always been regulated as a crime in the criminal law. Threatening action is regulated under the heading "Offenses Against Freedom" in the Turkish Criminal Code, since the act of threat endangers the freedom of the victim to decide, act and exercise rights. Again, the act of threat targeting the liberty of the person constitutes an element of many crimes regulated in the Turkish Penal Code and constitutes the qualified version of many crimes. For this reason, first of all, the freedom of the person targeted by the offense of threat will be discussed, and then the comparison of the threat crime in the Turkish Penal Code No.5237 with the regulation of the Turkish Penal Code numbered 765 will be made, the comparison with the other crimes and similar crimes in which the threat is an element and qualified state will be made, the investigation and prosecution procedure of the crime will be examined in the light of the decisions of the Supreme Court.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTehditen_US
dc.subjectTehdit Suçuen_US
dc.subjectCeza Kanunuen_US
dc.title5237 sayılı Türk Ceza Kanununda tehdit suçuen_US
dc.title.alternativeOffense of threat in the Turkish Penal Code no.5237en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record