Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirbaş, Harun
dc.contributor.authorKeskinkılıç, Gamze Nur
dc.date.accessioned2021-09-23T05:17:29Z
dc.date.available2021-09-23T05:17:29Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationKeskinkılıç, G. N. (2021). Veri koruma görevlisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8269
dc.description.abstractBilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler kişisel verilerin korunmasına duyulan ihtiyacın artmasına sebep olmuş ve bu durum mevcut veri koruma kurallarının güncellenmesini ve veri koruma hukukunda birtakım yenilikler yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu ihtiyacın sonucu olarak Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü kabul edilmiş ve bu yasal düzenleme ile birtakım yenilikler veri koruma hukukunda yer edinmiştir. Tüzük ile veri koruma hukukunda yer verilen kavramlardan birisi de Tüzük'te "Data Protection Officer" (DPO) olarak anılan "Veri Koruma Görevlisi" dir. Bu çalışma kapsamında Avrupa Birliği mevzuatında yer alan ancak henüz ülkemiz veri koruma mevzuatında hakkında açık bir düzenleme bulunmayan ve veri koruma aktörlerinden biri olan "Veri Koruma Görevlisi" incelenmiş ve Türkiye'de "Veri Koruma Görevlisi" kurumuna ilişkin yapılacak muhtemel düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, kişisel verilere ilişkin temel kavramlara, kişisel verilerin hukuki niteliğine ve kişisel verilerin korunması alanındaki ulusal ve uluslararası düzenlemelere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise veri koruma hukukuna ilişkin temel ilkeler ile özellikle hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde uyumluluğu artırmaya ilişkin kurallar incelenmiştir. Üçüncü ve son bölümde, veri koruma görevlisinin belirlenmesi, konumu ve görevleri açıklanmış; Türkiye'deki veri koruma hukuku düzenlemeleri açısından veri koruma görevlisi değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractDevelopments in information and communication technologies caused an increase in the need of protection of personal data. This situation required an update in current data protection rules and some reforms in data protection law. As a result, General Data Protection Regulation (Regulation) is enacted; and with this regulation some reforms entered in data protection law. Data Protection Officer (DPO) is one of the terms mentioned in the Regulation regarding data protection law. This thesis examines one of the data protection actors which is mentioned in the EU legislation which is not yet regulated in our country the 'Data Protection Officer'. Writer evaluates prospective legal regulations related to 'Data Protection Officer' in Turkish law. This thesis comprises of three main chapters. Under the first chapter, writer aims to evaluate fundamental terms, legal nature and characteristic of personal data followed by comparison of national and international regulations. Under the second chapter, fundamental concepts of data protection law and rules on promoting compliance within the scope of accountability principle are specifically analysed. The third and final section, examines designation process, position and tasks of data protection officer. Also this chapter evaluates data protection officer in regards to data protection regulations in Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeri Koruma Görevlisien_US
dc.subjectHesap Verilebilirliken_US
dc.subjectRisk Temelli Yaklaşımen_US
dc.subjectTeknik ve İdari Tedbirleren_US
dc.subjectUyumluluğu Artırmaya İlişkin Kurallaren_US
dc.subjectData Protection Officer (DPO)en_US
dc.subjectAccountability Principleen_US
dc.subjectRisk Based Approachen_US
dc.subjectTechnical and Organisational Measuresen_US
dc.subjectRules on Promoting Complianceen_US
dc.titleVeri koruma görevlisien_US
dc.title.alternativeData protection officeren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record