Show simple item record

dc.contributor.advisorGönenç, Fulya İlçin
dc.contributor.authorAçıkgöz, İlhan
dc.date.accessioned2021-09-22T07:51:07Z
dc.date.available2021-09-22T07:51:07Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationAçıkgöz, İ. (2021). Tıbbi malzeme kaynaklı bedensel zararlarda hukuki sorumluluğun belirlenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8259
dc.description.abstractTıbbi malzemelerin üretim ve ithalat süreçleri, denetim ve kayıt altına alınması ile ilgili çeşitli düzenlemeler mevcuttur ve yürürlüktedir. Bu süreçler ile ilgili görevler Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu tarafından yürütülmektedir. Tıbbi malzemeler ile ilgili düzenlemeler mevcut olmakla birlikte, tıbbi malzeme ayıplarından kaynaklanan istenmeyen tıbbi uygulama sonuçlarında izlenecek yol, net olarak belirlenmiş değildir. Tıbbi müdahalenin istenmeyen sonucu olarak ortaya çıkan zararın malzemeden kaynaklanması, uygulamada rastlanan bir durum olup, hak arama yollarında pek de gündeme getirilen bir konu değildir. Zira ülkemizde, tıbbi malzeme ayıplarının sebep olduğu bedensel zararlar genellikle komplikasyon kavramı içerisinde zikredilmekte, zararın gerçek sorumlusu tarafından tazmini için çaba sarf edilmemektedir. Sorumluluğun şartları olan, hukuka aykırılık, kusur, zarar, hukuka aykırı fiil ile zarar arasında illiyet bağı gibi konular çalışmada tekrarlanmış ve çalışma özellikle tıbbi malzemenin ayıbı ve tıbbi malzeme üreticisinin ve üretici sayılanların sorumluluğu çerçevesinde yürütülmüştür. Tıbbi müdahaleler ile ortaya çıkan istenmeyen sonucun tıbbi malzemenin ayıbından kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespiti ve tutanak altına alınması süreçleri ortaya konmuş, zararın tıbbi malzemeden kaynaklandığının belirlenebildiği durumlarda zararın tazminine dayanak olabilecek yollar ve hukuki sorumluluğun yüklenmesi, alternatifleri ile birlikte ve mevzuat doğrultusunda değerlendirilmiştir. Malzemenin ithal edildiği, yabancı menşeli olduğu durumlar için ise hukuk seçimi ve bağlama noktaları için esaslar ifade edilmiştir.en_US
dc.description.abstractVarious legislative regulations about the production, importation, surveillance and keeping record of medical device have been prepared and already in use. Herein process and tasks are managed by the Ministry of Health, Turkish Medicines and Medical Devices Agency. The procedure which must be followed against the undesired medical practice results caused by defective medical device is not clearly defined and precised although the legislation regarding medical equipment is already in use. Using legal remedies against the undesired medical practice results caused by medical device defect is not common. In our country, the body damages caused by medical equipment faults are usually cope and defined in the terms of "complication". There is no action taken in order to made to compensate the real individual (responsible) for the damage caused. The subjects such as unlawfulness, fault, damage, wrongful act and damage casual connection between the conditions of responsibility are put forth in the thesis. In addition, the study was carried out within the framework of the fact that the medical equipment was defective good, in other words, the liability of the medical equipment manufacturer and those considered as producers. Failure or complication reason is usually attributed to the practitioner as usually common easy route, the medical equipment deficits or faults must also be considered as possible causes. Herein thesis "the process of determining and specifying the cause behind an unwanted medical results" are evaluated along with laws and regulations. Moreover, the concept of medical equipment deficiencies are mentioned as well. In cases where it can be determined with scientific tests via experts whether or not the medical equipment has a functional deficit or faulty, the justice procedures and legal responsibilities based on this determination need to be evaluated along with their alternatives and in accordance with legislation. Principles for legal action selections and their responsible legal-binding key points are discussed and defined here for the cases where the medical equipment with expert-proven functional deficits and faults are imported and is of foreign origin.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBedensel Zararlaren_US
dc.subjectSağlık Hukukuen_US
dc.subjectTıbbi Malzemeen_US
dc.subjectTıbbi Müdahaleen_US
dc.subjectTıbbi Ürün Sorumluluğuen_US
dc.subjectPhysical İnjuriesen_US
dc.subjectHealth Lawen_US
dc.subjectMedical Interventionen_US
dc.subjectMedical Devicesen_US
dc.subjectLiability for Medical Productsen_US
dc.titleTıbbi malzeme kaynaklı bedensel zararlarda hukuki sorumluluğun belirlenmesien_US
dc.title.alternativeLegal liability for bodily harm caused by medical productsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record