Show simple item record

dc.contributor.authorDilaver, Emrah
dc.contributor.authorAkbulut, Aslıhan
dc.contributor.authorDelilbaşı, Barış Çağrı
dc.date.accessioned2021-09-15T10:34:03Z
dc.date.available2021-09-15T10:34:03Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationDilaver, E., Akbulut, A. ve Delilbaşı, Ç. (2021). Analysis of relationship between haller cells and schneiderian membrane thickness. Online Turkish Journal of Health Sciences, 6(1), 12-21. https://dx.doi.org/10.26453/otjhs.836273en_US
dc.identifier.issn2459-1467
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.26453/otjhs.836273
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8176
dc.description.abstractObjective: This first aim of this study was to determine whether there is a relationship between the presence of Haller cells and Schneiderian membrane thickness (SMT) by considering factors such as age and gender. The second aim of this study was to investigate correlation between the visibility of Haller cells on cone beam computed tomography (CBCT) and digital panoramic radiographs. Materials and Methods: Seventy-eight edentulous patients were included in the study. Cross-sectional views obtained from CBCTs were used to determine the mean sinus membrane thickness. Parameters such as gender and age were also investigated. Results: The difference in SMT at the base of the maxillary sinus was significant between those with and without Haller cells (p <0.05). A correlation was found between the detection of Haller cells on CBCT and digital panoramic radiographs (p <0.01). Although SMT was higher in men than in women, this difference was not significant (p> 0.05). Conclusion: Considering the results of our study, the presence of Haller cells may cause sinus membrane thickness at base of maxillary sinus. Since Haller cells can also be seen in digital panoramic radiographs, digital panoramic view taken prior to sinus lift surgery can provide clinicians with preoperative hint about SMT.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın ilk amacı, Haller hücreleri varlığı ile Schneiderian membran kalınlığı (SMT) arasında; yaş ve cinsiyet gibi faktörleri de göz önünde bulundurarak, bir ilişki olup olmadığını belirlemekti. Bu çalışmanın ikinci amacı ise panaromik röntgen ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT)’de Haller hücrelerinin görünürlüğünün korelasyonunu araştırmaktı. Materyal ve Metot: 78 dişsiz hasta çalışmaya dahil edildi. CBCT’lerden elde edilen kesitsel görüntüler, sinüs membran kalınlığını belirlemek için kullanıldı. Cinsiyet ve yaş gibi parametreler ayrıca incelendi. Bulgular: Haller hücresi olan ve olmayanlar arasında, maksiller sinüs tabanındaki sinüs membran kalınlığındaki fark anlamlı bulundu (p <0,05). Haller hücrelerinin CBCT ve dijital panoramik radyografilerde görünürlüğü arasında korelasyon bulunmuştur (p <0,01). Sinüs membran kalınlığı, erkeklerde kadınlardan daha yüksek görülmekle beraber bu fark anlamlı bulunmamıştır (p> 0,05). Sonuç: Çalışmamızdaki sonuçlar göz önüne alındığında, Haller hücresi varlığı sinüs membranının tabanında kalınlaşmaya yol açabilmektedir. Haller hücrelerinin dijital panoramik radyografilerde de görülebilmesi nedeniyle; sinüs yükseltme cerrahisi öncesinde alınan dijital panaromik görüntü, Schneiderian membran kalınlığı hakkında klinisyenlere ameliyat öncesi ipucu verebilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCone Beam Computed Tomographyen_US
dc.subjectHaller Cellsen_US
dc.subjectMaxillary Sinus Anatomyen_US
dc.subjectSchneiderian Membrane Thicknessen_US
dc.subjectHaller Hücrelerien_US
dc.subjectKonik Işınlı Bilgisayarlı Tomografien_US
dc.subjectMaksiller Sinus Anatomisien_US
dc.subjectSchneiderian Membran Kalınlığıen_US
dc.titleAnalysis of relationship between haller cells and schneiderian membrane thicknessen_US
dc.title.alternativeHaller hücreleri ve schneiderian membran kalınlığı arasındaki ilişkinin analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOnline Turkish Journal of Health Sciencesen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-4522-1424en_US
dc.authorid0000-0001-7931-4464en_US
dc.authorid0000-0003-3347-1151en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage12en_US
dc.identifier.endpage21en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.26453/otjhs.836273en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record