Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir Ayral, Müge
dc.contributor.authorDemirkan, Gürol
dc.date.accessioned2021-09-13T08:34:23Z
dc.date.available2021-09-13T08:34:23Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationDemirkan, G. (2021). Blokzincir teknolojisi ve teknolojik determinizm çerçevesinde toplumsal değişime etkileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8103
dc.description.abstractGeçmişten bugüne insanı, bunun sonucunda da toplumu ve kamusal alanlarını değiştiren birçok devrimsel gelişme yaşanmıştır. Temel olarak tarım devrimi ile başlayan süreç, matbaanın icadı, sanayi devrimi, nihayetinde de dijital çağ olarak nitelenen bilgisayar ve internet teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle toplumsal yapılar hiç olmadığı kadar hızla değişim içine girmiştir. Bu gelişmelerle ilgili olarak çalışmamızda, dijital çağın bir ürünü olan blokzincir teknolojisinin toplumsal değişime yapacağı olası etkiler teknolojik determinizm yaklaşımıyla ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Tezimiz de nitel yöntem kullanılarak literatür araştırması yapılmıştır. Çalışmamız girişten sonra dört bölüm, sonuç ve öneriler bölümünden oluşmaktadır. Birinci bölümde teknolojik gelişmelerin toplumsal değişime etkisi teknolojik determinizm çerçevesinde ele alınarak kavramsal yapı oluşturulmuştur. İkinci bölüm de araştırmanın metodolojisi ortaya koyulmuştur. Blokzincir teknolojisinin altyapısı ve uygulama alanlarını ele aldığımız üçüncü bölümde ise bu yeni teknolojinin gelecek beklentileri ve olası etkileri konu edilmiştir. Son olarak dördüncü bölümde günümüzde dünyada ve Türkiye'de mevcut kullanım örnekleri verilerek araştırmanın sonuç ve öneriler kısmı ile elde edilen bulgular değerlendirilerek öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractMany revolutionary developments have taken place from the past to the present that have changed the human being, and as a result, the society and public spaces. Basically, the process that started with the agricultural revolution, the invention of the printing press, the industrial revolution, and ultimately the introduction of computer and internet technologies, which are described as the digital age, has changed social structures more rapidly than ever before. In our study regarding these developments, the possible effects of blockchain technology on social change have been tried to be put forward with a technological determinism approach. In our thesis, literature research has been done by using qualitative method. Our study consists of four parts, conclusion and recommendations, after the introduction. In the first part, the conceptual structure was created by considering the effects of technological developments on social change within the framework of technological determinism. In the second part, the methodology of the research is presented. In the third part, where we discuss the infrastructure and application areas of blockchain technology, the future expectations and possible effects of this new technology are discussed. Finally, the results and findings of the research suggest giving examples of current use in the world today, in the fourth chapter and Turkey have been evaluated and recommendations are given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBlokzincir Teknolojisien_US
dc.subjectDijital Çağen_US
dc.subjectKriptolojien_US
dc.subjectTeknolojik Determinizmen_US
dc.subjectToplumsal Değişimen_US
dc.subjectBlockchain Technologyen_US
dc.subjectCryptologyen_US
dc.subjectDigital Ageen_US
dc.subjectSocial Changeen_US
dc.subjectTechnological Determinismen_US
dc.titleBlokzincir teknolojisi ve teknolojik determinizm çerçevesinde toplumsal değişime etkilerien_US
dc.title.alternativeBlockchain ​​technology and its effects on social change in the framework of technological determinismen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve İletişim Sistemleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record