Show simple item record

dc.contributor.advisorKarakul, Selman
dc.contributor.authorAzgın, Nermin
dc.date.accessioned2021-09-13T08:27:14Z
dc.date.available2021-09-13T08:27:14Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationAzgın, N. (2021). Zorla tıbbi müdahale. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8102
dc.description.abstractTezimizde, hukuka uygunluk şartları bakımından hangi müdahalelerin zorla tıbbi müdahale niteliği taşıdığı ve bu müdahaleler sonucunda hastaların hangi yetkili mercilere başvuracağı konusu ele alınmıştır. Bu bağlamda bir yandan geçerli rızanın şartları, özellikle hastanın gereği gibi aydınlatılması konusu tartışılırken, rızanın eksikliği halinde onun yerini dolduracağı kabul edilen varsayılan rıza kavramı incelenmiştir. Öte yandan; zorla tıbbi müdahale sınıflandırılarak cinsiyet değişikliği, sünnet, kastrasyon, beden muayaneleri, genital muayane, ötanazi ve tedaviyi red hakkı gibi tartışmalı alanlarda hastanın ve özellikle ayırt etme yetisine sahip küçük ve kısıtlıların rızası açısından ortaya çıkan sorunlar üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte, mevzuatımızın hasta hakları ihlallerinde hasta ve hasta yakınlarına hukuki, idari ve cezai olmak üzere sağladığı korunma imkanları irdelenmiştir. İhlal edilen hasta hakları konusunda mevzuatımızdaki düzenlemeler kapsamında başvuru hakkı ve bu hakkın kullanılması bakımından görevli ve yetkili kurumlar ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractIn our thesis it will be evaluated which interventions are forced medical interventions according to the requirements of the legality and the legal remedies of the patients affected by these interventions. In this context, the current consent requirements, especially İnforming the patient properly, are discussed on the one hand and the concept of presumed consent is examined as replacing the informed consent in case of lack of it on the other hand. Also it is emphasized that as types of medical interventions castration, gender change, circumcision, castration, body examinations, genital examination, organ and tissue transplants, euthanasia and the right to refusal of treatment are discussed areas, and there are problems about patients' and in particular competent minors and wards who has the power to distinguish. In addition, legal, administrative and criminal remedies which are prescribed by our laws to protect patient and its relatives in case of violation of patients rights are examined. Moreover authorities which are legally competent to recieve individual applications on the alleged violations of patients' rights are evaluated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSağlık Hukukuen_US
dc.subjectTıbbi Müdahaleen_US
dc.subjectAydınlatılmış Onamen_US
dc.subjectVarsayılan Rızaen_US
dc.subjectBaşvuru Hakkıen_US
dc.subjectBaşvuru Mercilerien_US
dc.subjectHealth Lawen_US
dc.subjectMedical Interventionen_US
dc.subjectInformed Consenten_US
dc.subjectPresumed Consenten_US
dc.subjectRight to Applyen_US
dc.subjectAuthorities to Applyen_US
dc.titleZorla tıbbi müdahaleen_US
dc.title.alternativeForced medical interventionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record