Show simple item record

dc.contributor.advisorVardarlıer, Pelin
dc.contributor.authorKaraboğa, Uğur
dc.date.accessioned2021-09-07T07:08:16Z
dc.date.available2021-09-07T07:08:16Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationKaraboğa, U. (2020). İşe alım süreçlerinde yapay zeka teknolojilerinin kullanımı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8012
dc.description.abstractİşe alım süreci birçok işletme açısından önem arz etmektedir. İşe alınacak olan uygun adayın belirlenmesi süreci çoğu kez maliyetli, zaman alıcı bir süreçtir. Ayrıca, yanlış karar verme veya işe alma süreçlerinde nesnel olmama gibi nedenler, işe alım sürecinin etkinliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Şirketler bu sorunların önüne geçmek adına işe alım süreçlerinde teknolojiden faydalanmaya çalışmaktadırlar. Günümüzde birçok şirket internet ve yazılım teknolojilerinden yararlanarak başvuru alma ve aday değerlendirme süreçlerini yürütmektedir. Fakat kullanılan bu teknolojilere rağmen insanların tüm süreçleri koordine etmesi hem zaman almakta hem de ek personel maliyetleri oluşturmaktadır. Bundan dolayı dünyada son dönemlerde işe alım süreçlerinde yapay zeka teknolojilerinin kullanımında artış olduğu gözlemlenmektedir. Yapay zekanın işe alım süreçlerinde kullanılması, maliyetleri ve karar verme hatalarını azaltıcı etkiye sahip olup, zaman tasarrufu sağlamaktadır. Bu çalışma ile Türkiye'deki işletmelerin işe alım süreçlerinde yapay zeka kullanımları incelenmiştir. Bu kapsamda 22 işletmenin insan kaynakları yöneticileriyle görüşme yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, işe alım süreçlerinde yapay zekadan sadece yardımcı unsur olarak yararlanıldığı görülmüştür. İşletmelerin ile alım süreçlerinde yapay zekaya pek güvenmediği, bu nedenle kullanmadığı veya kısmen kullandığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe recruitment process is important for many businesses. The process of identifying the appropriate candidate to be recruited is often a costly, time consuming process. In addition, reasons such as wrong decision making or lack of objectivity in recruitment processes can negatively affect the effectiveness of the recruitment process. Today, many companies take advantage of the internet and software technologies and conduct application and candidate evaluation processes. However, despite these technologies used, it takes time for people to coordinate all processes and creates additional personnel costs. Therefore, it is observed that there has been an increase in the use of artificial intelligence technologies in recruitment processes in the world recently. In this study, the use of artificial intelligence in the recruitment process of enterprises in Turkey were examined. In this context, interviews were held with the human resources managers of 22 companies. According to the results of the research, it was seen that artificial intelligence is used only as an auxiliary element in recruitment processes. It has been determined that businesses do not trust artificial intelligence in their recruitment processes, thus they do not use or use artificial intelligence partially.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnsan Kaynaklarıen_US
dc.subjectAday Değerlendirmeen_US
dc.subjectİşe Alım Sürecien_US
dc.subjectTeknolojien_US
dc.subjectYapay Zekaen_US
dc.subjectHuman Resourcesen_US
dc.subjectCandidate Evaluationen_US
dc.subjectRecruitment Processen_US
dc.subjectTechnologyen_US
dc.subjectArtificial Intelligenceen_US
dc.titleİşe alım süreçlerinde yapay zeka teknolojilerinin kullanımıen_US
dc.title.alternativeUse of artificial intelligence technologies in recruitment processesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record