Show simple item record

dc.contributor.advisorArtuk, Mehmet Emin
dc.contributor.authorGültekin, Enes
dc.date.accessioned2021-08-23T07:19:35Z
dc.date.available2021-08-23T07:19:35Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01-09
dc.identifier.citationGültekin, E. (2020). Görevi yaptırmamak için direnme suçu (TCK M. 265). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7914
dc.description.abstractBu çalışmada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 265'inci maddesinde düzenlenen Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu incelenmektedir. Teze konu suçun özellikle bileşik suç olması nedeniyle teoride ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne odaklanılmıştır. Tez iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, suça ilişkin genel açıklamalar, temel kavramlar (kamu görevlisi, kamu idaresi kavramları), inceleme konusu suçun 765 sayılı (eski) Türk Ceza Kanunu ve 5237 sayılı (yeni) Türk Ceza Kanunu itibariyle karşılaştırılması, benzer suçlardan farkı ve ortak yönleri ile diğer ülke örnekleri ele alınmıştır. İkinci bölümde; görevi yaptırmamak için direnme suçunda korunan hukuki yarar, suçun unsurları, kusurluluğu etkileyen haller, suçun özel görünüş şekilleri, soruşturma ve kovuşturma usulü ile yaptırım konuları ayrıntılı olarak incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, "Prevention of Public Duty" which is regulated in article 265 of the Turkish Penal Code No. 5237 is dealt with. Especially, due to the combined crime structure of the mentioned crime it is focused on the solution of the problems encountered in theory and practice. The thesis consists of two chapters. In the first chapter, general information on crime, basic concepts (public officer, public administrations), comparison of the crime in the context of the Turkish Penal Code No. 765 (former) and the Turkish Penal Code No. 5237 (new), differences and similarities from similar crimes and samples of other countries are discussed. In the second chapter, the subjects related to the protected legal interest within Prevention of Public Duty, the elements of crime, factors effecting culpability, the special appearances of the crime, investigation and prosecution procedure and sanctions are examined in detail.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCebiren_US
dc.subjectDirenmeen_US
dc.subjectKamu Görevlisien_US
dc.subjectMemura Mukavemeten_US
dc.subjectTehditen_US
dc.subjectForceen_US
dc.subjectResistanceen_US
dc.subjectPublic Officeren_US
dc.subjectResisting an Officeren_US
dc.subjectThreaten_US
dc.titleGörevi yaptırmamak için direnme suçu (TCK M. 265)en_US
dc.title.alternativePrevention of public duty (TPC Art. 265)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record