Show simple item record

dc.contributor.advisorNazlı, Seçkin
dc.contributor.authorBağcı, Sevde Betül
dc.date.accessioned2021-08-06T11:48:42Z
dc.date.available2021-08-06T11:48:42Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-25
dc.identifier.citationBağcı, S. B. (2019). İşletme, işyeri veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli fesih sebebinin yargısal denetimi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7716
dc.description.abstractTez konumuzu " İşletme, İşyeri veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Fesih Sebebinin Yargısal Denetimi" oluşturmaktadır. Tezimiz toplamda iki bölümden oluşmaktadır. Tez konusunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından ilk bölümde öncelikli olarak; geçerli sebep kavramına, iş güvencesi kapsamındaki işçide aranan şartlara, İş Kanunda yer alan geçerli sebep olarak kabul edilemeyecek hallere yer verilmiştir. Bu bölümde ayrıca tez konumuzla bağlantılı olan işletme, işyeri veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli fesih sebepleri de incelenmiştir. İkinci bölümümüzde ise Yargıtay kararlarından da yararlanılarak, iş sözleşmesinin işletme, işyeri veya işin gereklerine dayalı işverence geçerli sebeple feshinde hukuka uygunluk esaslarına değinilmiştir. Bu kapsamda; işletmesel karar kavramına, işverenin işletme, işyeri veya işin gereklerinden kaynaklanan feshinde yargısal denetime, yargısal denetimin içeriği olan tutarlılık, keyfilik gereklilik ve ölçülülük denetimi ile ölçülülük denetiminin alt ilkeleri olan elverişlilik, gereklilik ve oranlılık alt ilkelerine değinilmiştir. Yine bu bölümde feshin başvurulacak en son çare olması gerektiği (Ultima Ratio İlkesi) ve iş sözleşmesi feshedilecek işçilerin seçiminde uygulanan sosyal seçim ilkesi üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın sonuç bölümünde de, genel bir değerlendirme yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe subject of my thesis is "judicial review of the reason for the current termination arising from the requirements of the business or workplace". Our thesis consists of two parts. In order to understand the subject of better, the first part includes the concept of the reason, the conditions required by the worker under the scope of occupational security, the circumstances that cannot be considered as the reason in the labour law. In this section, the reasons for the current termination of the business, business or business related to the thesis subject are also examined. In our second section, the provisions of the law on termination of labor contract by the employer based on the requirements of the business, workplace or work are mentioned by taking advantage of the decisions of the court of Cassation. In this context, the concept of corporate decision was referred to the sub-principles of convenience, necessity and proportionality, which are the contents of judicial control, consistency, arbitrability and measurement control, and the sub-principles of compliance, requirement and proportionality in the termination of the employer due to the requirements of the business, workplace or work. Again, this section focuses on the last resort to be dissolved (Ultima Ratio Principle) and the social choice principle in the selection of workers to be terminated. In the conclusion part of our study, a general evaluation was made.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGeçerli Fesih Sebeplerien_US
dc.subjectİşletmesel Nedenleren_US
dc.subjectİşletmesel Kararen_US
dc.subjectSon Çareen_US
dc.subjectSosyal Seçimen_US
dc.subjectYargısal Denetimen_US
dc.subjectValid Termination Reasonsen_US
dc.subjectOperational Reasonsen_US
dc.subjectCorporate Decisionen_US
dc.subjectLast Resorten_US
dc.subjectSocial Choiceen_US
dc.subjectJudicial Reviewen_US
dc.titleİşletme, işyeri veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli fesih sebebinin yargısal denetimien_US
dc.title.alternativeJudicial review of the reason for the current termination arising from the requirements of the business or workplaceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record