Show simple item record

dc.contributor.advisorUtku, Doruk
dc.contributor.authorKeskin, Hatice Gamze
dc.date.accessioned2021-08-06T11:08:08Z
dc.date.available2021-08-06T11:08:08Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-05-07
dc.identifier.citationKeskin, H. G. (2019). İnternet ortamında kurulan sözleşmeler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7712
dc.description.abstractYüksek lisans tezi olarak hazırlanan "İnternet Ortamında Kurulan Sözleşmeler" adlı çalışmada internet teknolojisi ve elektronik ticaretin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan internet aracılığı ile kurulan sözleşmelerin mevzuattaki yeri ve sözleşmeler kapsamında ortaya çıkabilecek hukuki sorunların değerlendirmesi yapılmıştır. Tez üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; teknolojik gelişmelerin etkisi ile ticari hayata hâkim olan internet ve elektronik ticaret kavramları açıklanmış, tarihi ve hukuki gelişim süreçleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde; internet ve elektronik ticaret kavramlarına bağlı olarak sözleşmelerin internet ortamında kuruluş süreci, ifası ve geçerlilik şartlarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise sözleşmelerin internet ortamında kurulmasının gereği olarak kendine özgü nitelikleri, tarafların hak ve yükümlülükleri ve ortaya çıkabilecek muhtemel hukuki sorunların çözümüne ilişkin internet ortamında kurulan sözleşme çeşitleri incelenmiştir. Bu kapsamda internet üzerinden kurulan; tüketici sözleşmeleri, tacirler arasında kurulan sözleşmeler, genel işlem koşulları ve haksız şart içeren sözleşmeler ve açık artırma ile kurulan sözleşmeler değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn the study titled "Contracts Established In the Internet Environment" prepared as a master's thesis, the place and scope of the contracts established by the internet through the development of the internet technology, electronic commerce and the evaluation of legal problems that may arise within the scope of the contracts were made. The thesis consists of three main sections. In the first part, the internet and electronic commerce concepts that dominate the commercial life with the effect of technological developments have been explained and information about historical and legal development processes have been given. In the second part; according to the internet and electronic commerce concepts, explanations were made regarding the establishment process, performance and validity of the contracts on the internet. In the third part, as a requirement for the establishment of contracts in the internet environment, the types of contracts that are established in the internet environment are examined in relation to their specific qualities, rights and obligations of the parties and the solution of possible legal problems that may arise. In this context, contracts established via the internet; consumer contracts, contracts established between merchants, general transaction conditions and unfair conditions and contracts established by auction were evaluated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectElektronik Sözleşmeen_US
dc.subjectElektronik Ticareten_US
dc.subjectİnterneten_US
dc.subjectİnternet Aracılığı İle Kurulan Sözleşmeen_US
dc.subjectİnternette Ticareten_US
dc.subjectCommerce on Interneten_US
dc.subjectContract Established Via Interneten_US
dc.subjectElectronic Commerceen_US
dc.subjectElectronic Contracten_US
dc.subjectInterneten_US
dc.titleİnternet ortamında kurulan sözleşmeleren_US
dc.title.alternativeContracts established in the internet environmenten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record