Show simple item record

dc.contributor.advisorKırık, Ali Murat
dc.contributor.authorArsal, Tülay
dc.date.accessioned2021-07-07T05:59:32Z
dc.date.available2021-07-07T05:59:32Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-21
dc.identifier.citationArsal, T. (2019). Türkiye'de yaşanan dijital dönüşümün radyoyayıncılığına etkisi: Değişen dinleyici profili. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7492
dc.description.abstractKitle iletişim araçları gelişen ve dönüşen teknolojiyle birlikte yeni yayın alanlarıyla kitlelere ulaşabilmektedir. En eski kitle iletişim araçlarından olan radyo günlük hayatta kullanılan ve hayatı kolaylaştıran teknolojik aletlerin başında gelmektedir. 1990'lı yıllarda hayata giren yeni medya kavramıyla birlikte birçok alanda yöndeşme gerçekleşmiş, analogtan dijitale dönüşüm hız kazanmıştır. En eski kitle iletişim araçlarından olduğu kabul edilen radyo da bu değişim ve dönüşümden kendisine düşen payı almıştır. Radyonun, 21.yy'da dijitalleşmeyle birlikte sadece karasal yayından takip edilmesinin yanında farklı iletim araçlarıyla da kişilere ulaşır olmuştur. Dinleyici artık yayını sadece radyo-teyp cihazından değil uydu kanalından, internette veya başka kanallardan da dinleyebilmektedir. Çalışma, radyonun tanımıyla birlikte Dünya'da ve Türkiye'de radyo yayıncılığının teknik olarak sürecini, dijitalle birlikte yeni medyanın hayata getirdiği yeniliklerin radyo yayıncılığına etkilerini ve değişen dinleyici profillerini inceleyecektir. Değişen dinleyici profillerini değerlendirmek amacıyla anket formatında sorular yöneltilmiştir. Sorulara verilen cevaplar neticesinde dijitalleşmenin getirmiş olduğu değişimi dinleyici cevaplarında görmek mümkün olmuştur.en_US
dc.description.abstractMass media mediums can reach the masses with new publishing areas with developing and transforming technology. Radio, one of the oldest mass media medium, is one of the technological tools used in daily life and facilitates life. With the new media concept that came to life in 1990s, convergence took place in many areas and the conversion from analog to digital accelerated. Radio, which is accepted to be one of the oldest mass media medium, has taken its share from this change and transformation. With the digitalization of the radio in the 21st century, it has not only been followed by terrestrial broadcasting, but it has also reached out to people through different transmission means. The listener can now listen to the broadcast not only from the radiotape device but also from the satellite channel, Internet or other channels. This study will examine description of the radio along with the technical process of radio broadcasting in the world and Turkey, also will examine the effects of new media broadcasting radio with digital exchange of innovations brought to life and changing audience profiles. In order to evaluate the changing audience profiles, questions were asked in a questionnaire format. As a result of the answers given to the questions, it was possible to see the change brought about by digitalization in the listener answers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDijital Radyoen_US
dc.subjectYeni Medyaen_US
dc.subjectAnalogen_US
dc.subjectDijital Medyaen_US
dc.subjectSayısal Yayıncılıken_US
dc.subjectPodcasten_US
dc.subjectDigital Radioen_US
dc.subjectNew Mediaen_US
dc.subjectAnalogueen_US
dc.subjectDigital Mediaen_US
dc.subjectDigita Brodcastingen_US
dc.subjectPodcasten_US
dc.titleTürkiye'de yaşanan dijital dönüşümün radyoyayıncılığına etkisi: Değişen dinleyici profilien_US
dc.title.alternativeThe effect of Turkey's digital transformation on radio broadcasting: New range of listenersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve İletişim Sistemleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record