Show simple item record

dc.contributor.advisorSert, Gürkan
dc.contributor.authorBiset Ekinci, Sakine
dc.date.accessioned2021-07-06T06:28:26Z
dc.date.available2021-07-06T06:28:26Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-09-26
dc.identifier.citationBiset Ekinci, S. (2018). Üreme hakkı kapsamında üremeye yardımcı teknikler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7467
dc.description.abstractTeknolojinin gelişimi tıp bilimine de yansımış ve doğal yollardan çocuk sahibi olamayan kişilerin çocuk sahibi olabilmesine imkan doğmuştur. Yapay döllenme şekli olan üremeye yardımcı teknikler, çocuk sahibi olamayan kişilere her ne kadar umut olmuşsa da ahlaki ve etik kaygılar, hukuki sorunlar devletleri bu konuda belli sınırlar getirmeye yönlendirmiştir. Çalışmamızda bahse konu teknikler, hukuki ve etik tartışmalar, yasal düzenlemeler ile belirlenen sınırlamalar açıklanmıştır. Tıbbi bir müdahale olan üremeye yardımcı tekniklerin hukuka uygun şekilde uygulanabilmesi için gerekli olan şartlara değinilmiştir. Üreme hakkı kapsamında, üremeye yardımcı tekniklere ilişkin her türlü bilgi edinme ve bilimsel gelişmelerden yararlanma hakkı olan bireylerin, sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabilmesi konusu, uluslararası hukuk metinleri bağlamında incelenmiş ve sınırlı kaynakların tahsisi bağlamında değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractDeveloped technology has been reflected to the medical science, and it became possible that people who are unable to have children with natural ways can have children. Although assisted reproductive techniques have given hope to people who can not have children, moral and ethical concerns, and legal problems have made States to bring certain limitations to this issue. In this study, assisted reproductive techniques, legal and ethical discussions and limitations are scrutinized conjunction with legal regulations. Also, required law conditions for the application of assisted reproductive techniques which are medical interventions are mentioned. Within the scope of the right to reproduction, the issue of equitable access to health services by individuals who are entitled to all kinds of information and scientific advances in assisted reproductive techniques are examined in the context of international regulations and evaluated in the context of limited resources.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜremeye Yardımcı Teknikleren_US
dc.subjectYapay Döllenmeen_US
dc.subjectHomolog Döllenmeen_US
dc.subjectHeterolog Döllenmeen_US
dc.subjectTıbbi Müdahaleen_US
dc.subjectÜreme Hakkıen_US
dc.subjectCinsel Sağlık ve Üreme Sağlığında Haklaren_US
dc.subjectAssisted Reproductive Techniquesen_US
dc.subjectArtificial Inseminationen_US
dc.subjectHomologue Inseminationen_US
dc.subjectHeterologuos Inseminationen_US
dc.subjectMedical Interventionen_US
dc.subjectRight to Reproductionen_US
dc.subjectSexual Health and Reproductive Health Rightsen_US
dc.titleÜreme hakkı kapsamında üremeye yardımcı teknikleren_US
dc.title.alternativeWithin the scope of the right to reproduction, the issue of access to health servicesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record