Show simple item record

dc.contributor.advisorSert, Gürkan
dc.contributor.authorDemir, Sezen
dc.date.accessioned2021-07-01T06:46:26Z
dc.date.available2021-07-01T06:46:26Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-09-26
dc.identifier.citationDemir, S. (2018). Acil sağlık hizmetlerinde hizmet işleyişi ve hukuki sorunlar. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7402
dc.description.abstractTezde; Türkiye'deki acil sağlık hizmetleri teşkilat yapısı, alanda yetişmiş sağlık personelleri ve özellikleri, acil sağlık hizmetlerinde hastane öncesi ve hastane acil servisleri hizmet akışı, yasal düzenlemeler çerçevesinde irdelendi. Mevcut yapılanmada Sağlık ve tıp hukuku kapsamında sağlık mesleği mensuplarının adli olgulara yaklaşımı, adli raporların düzenlenmesi, sağlık çalışanlarının suç bildirim yükümlülükleri, bildirim yükümlülüğünden doğan hukuksal yarar ile uygulamada karşılaşılan etik ve yasal sorunlar tıp etiği açısından ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre değerlendirildi. Hasta hakları, hasta mahremiyeti, özel hayatın gizliliği, tıbbi girişimlerde hastanın rızası ve yasayla belirlenen istisnai durumlar yazarların görüşleriyle birlikte sunuldu. Araştırmadaki temel amaç acil sağlık hizmetlerinin kompleks yapısına, işleyişin insan yaşamındaki önemine var olan eksikliklere, farkındalık sağlamak mevcut acil sağlık hizmetlerinin uluslararası kalite düzeyine yükseltilmesinin gerekliliği ve önemini vurgulamaktır.en_US
dc.description.abstractIn the thesis; The organizational structure of emergency medical services in Turkey have been investigated based on the trained health personnel and their qualifications in performing their profession, the service delivery in pre-hospital emergency cases, and legal regulations. In the current organization, the approach of healthcare professionals to the legal cases submitting the crime reports, the obligations of health professionals to reporty any incident, legal benefits gained in reporting the legal issues, ethical and judicial problems have been assessed with respect to national and international legislations. Patiens' rights and their confidentiality, privacy of life, patient recurrence in medical invertions and exceptional cases determined by law are presented along with the views of the authors. The main objective of this research is to draw attention to the complex structure of emergency health services in our country and emphasize its vital role in human life, and promote the current health servise to the international standards.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAcilen_US
dc.subjectHekimen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectHizmeten_US
dc.subjectSağlıken_US
dc.subjectEmergencyen_US
dc.subjectPhysicianen_US
dc.subjectLawen_US
dc.subjectServiceen_US
dc.subjectHealthen_US
dc.titleAcil sağlık hizmetlerinde hizmet işleyişi ve hukuki sorunlaren_US
dc.title.alternativeService handling and legal issues in emergency health servicesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record