Show simple item record

dc.contributor.authorSolhi, Mehdi
dc.date.accessioned2021-06-22T05:48:35Z
dc.date.available2021-06-22T05:48:35Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationSolhi, M. (2020). Factors negatively affecting Turkish EFL learners' achievement: A gender-based exploratory study. Turkish Studies - Social Sciences, 15(1), 631-643. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40399en_US
dc.identifier.issn2667-5617
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40399
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7249
dc.description.abstractThe reasons for the Turkish students' poor foreign language achievements have long been a subject of discussion among educators. This is owing to the fact that Turkish students spend many years on learning English, starting from the primary school to the end of the high school. However, the accuracy and fluency of the majority are believed to remain poorly developed and seriously flawed. In fact, most of them cannot reach the desired communicative level to carry on or even start basic level of conversations. This unenviable reputation has been attributed by a group of scholars to a variety of factors, ranging from the lack of authentic language input and poor instructional planning to the inadequacy of language teachers, lack of student interest and motivation to name a few. To this end, to contribute to some in-depth perspectives on English language teaching (ELT) students' perception on this failure, this study sought to answer the question of whether the variables playing a role in Turkish EFL learners’ poor performance in learning English could be put into two major groups. The study was conducted with 56 undergraduate ELT students who were randomly selected from the total population of Turkish ELT students studying at different private and state universities in Turkey. The data was gathered through the questionnaire that was developed for the purpose of the current study. Results indicated the KMO measure of sampling adequacy for 2 factors was .54 with the Bartlett’s test of sphericity being significant (p < 001). The coefficient of determination for the correlation matrix was also significant with the anti-image correlation matrix diagonal values larger than .5 for the most part. A follow-up analysis was also conducted to see if male and female learners think in the same way as regards variables adversely influencing their performance in EFL classes. To put it still differently, males and females attribute different amounts of importance to variables detrimental to their learning with males extremely sensitive to a few of them and with females attributing their failure to a wider range of variables.en_US
dc.description.abstractTürk okullarında okuyan öğrencilerin yabancı dil alanındaki başarılarının zayıf olmasının nedenleri eğitimciler arasında uzun süredir tartışmalara konu olmuştur. Bu başarısızlık Türk öğrencilerinin, ilkokuldan lise sonuna kadar İngilizce öğrenmeye uzun yıllar harcadığı gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bu uzun süreye rağmen, öğrencilerin İngilizce alanındaki doğruluk ve akıcılığının zayıf şekilde geliştiğine ve ciddi şekilde yetersiz olduğuna inanılmaktadır. Aslında, öğrencilerin birçoğu temel konuşma seviyesini sürdürememekte ve hatta başlatmak için beklenen iletişim seviyesine ulaşamamaktadır. Bu kaçınılmaz gerçek, bir grup araştırmacıya göre; yetersiz öğretim planlama ve gerçek İngilizce'ye maruz kalma eksikliğinden, dil öğretmenlerinin yetersizliğinden ve öğrenci ilgisinin ve motivasyonun eksikliğinden, gibi çeşitli sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bu amaç ile yola çıkarak bu araştırma; İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen üniversite öğrencilerinin bu başarısızlığa ilişkin düsüncelerini araştırmış, Türk öğrencilerinin İngilizce öğrenmedeki zayıf performanslarında rol oynayan değişkenlerin iki gruba ayrılabileceği sorusunu cevaplamaya çalışmıştır. Çalışma, Türkiye'deki farklı özel ve devlet üniversitelerinde okuyan ve rastgele seçilen 56 adet İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma için veriler geliştirilen anket aracılığıyla toplanmıştır. Korelasyon matrisi için belirleme katsayısı, çoğunlukla .5'ten büyük ters-görüntü korelasyon matrisi diagonal değerleri ile anlamlı bulunmuştur. Erkek ve kız öğrencilerin sınıflarındaki performanslarını olumsuz etkileyen değişkenler ile aynı şekilde düşünüp düşünmediklerini görmek için bir takip analizi de yapılmıştır. Farklı bir ifadeyle, erkekler ve kadınlar öğrenmelerine zarar veren değişkenlere farklı miktarlarda önem vermekte, erkekler birkaç değişkene karşı son derece duyarlı davranmakta fakat kızlar başarısızlıklarını daha geniş bir değişken aralığına bağlamaktadırlar.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherInternational Balkan Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEducational Factorsen_US
dc.subjectPersonal Factorsen_US
dc.subjectFailureen_US
dc.subjectLanguage Learningen_US
dc.subjectGenderen_US
dc.subjectEğitimsel Nedenleren_US
dc.subjectKişisel Nedenleren_US
dc.subjectBaşarısızlıken_US
dc.subjectDil Öğrenimien_US
dc.subjectCinsiyeten_US
dc.titleFactors negatively affecting Turkish EFL learners' achievement: A gender-based exploratory studyen_US
dc.title.alternativeTürk öğrencilerinin başarısını negatif etkileyen faktörler: Cinsiyete dayalı bir araştırma çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies - Social Sciencesen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimien_US
dc.authorid0000-0002-0355-9171en_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage631en_US
dc.identifier.endpage643en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.29228/TurkishStudies.40399en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record