Show simple item record

dc.contributor.advisorTunç Yücel, Müjgan
dc.contributor.authorÖzçal, Ekrem Rıza
dc.date.accessioned2021-06-08T10:59:00Z
dc.date.available2021-06-08T10:59:00Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-03-22
dc.identifier.citationÖzçal, E. R. (2017). İdari yargıda iptal davası açma süresi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7092
dc.description.abstractDemokratik hukuk devletinin gereği olarak ülkemizde idarenin eylemlerine ve kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Bireyler ve kurumlar, hak arama hürriyetleri kapsamında belli bir süre içerisinde idareye karşı dava açma haklarını kullanırlar. İdarenin yargısal denetiminde süre sınırlaması, bir yandan ilgili kişileri korurken diğer taraftan idarenin faaliyetlerinde ortaya çıkacak aksamaları engeller. Dava açma hakkının sınırlarından biri olan dava açma süresine uymadan idareye karşı açılan davalar hukuki sonuç doğurmaz. Bazı durumlarda idareye karşı davanın süresinde açılıp açılmadığının belirlenmesi önemli bir probleme dönüşmektedir. Uyuşmazlıkların günümüz şartlarındaki karmaşıklığı, gelişim süreci, davacının tutumu, davalının tutumu, sürelere ilişkin esaslardaki görüş ve içtihat farklılıkları davanın süresinde açılıp açılmadığına karar verilmesini zorlaştırmaktadır. Dava açma süresinin önemini ve niteliğini irdeleyen bu tezin temel amacı 2577 sayılı Kanun'un ilgili maddelerini, teorik zeminde ve Danıştay kararları ışığında incelemektir. Çalışmada, iptal davasında dava açma süresinin, aslında uyuşmazlıkta kolayca hesaplanıp açık ve net olarak ortaya konulan bir husus olmadığı, uyuşmazlığın niteliği, gelişim süreci ve sürelere ilişkin görüş farklılıkları ve bunlardan birinin tercihi durumunda dava açma süresine ilişkin kesin yargıya ulaşmanın kolay olmadığı ve bu sebeple buna son verecek bir idari usul kanununun elzem olduğu savunulmaktadır.en_US
dc.description.abstractIt can be filed a claim against any actions and decisions of an administration in Turkey as an entailment of democratic state of law. Individuals and institutions exercise the right to sue, as a part of right to legal remedies, an administration within a certain period of time. The statutes of limitations in the judicial review of administration protect both related parties and prevent disruptions in an administrative process. If lawsuits that are filed against an administration elapse the statutes of limitations do not have any legal consequences. It is a complicated problem to decide whether a lawsuit against an administration is filed within a statute of limitations in some instances. There are some reasons that make it difficult to reach a decision if a lawsuit is filed in a statute of limitations such as the complicated nature and proceeding of legal disputes, acts and manners of plantiff and defandant, the differences in judicial opinions and perspectives as to whether a lawsuit is filed within a statute of limitations. The main purpose of this study grappling with the composition and significancy of the statutes of limitations for action of nullity is to examine the relevant articles of the Law 2577 in light of a theoretical ground and the State Council Decisions. In the study, it is argued that it is not easy to come to a decision in a lawsuit as to the statutes of limitations for action of nullity due to the features and development process of a lawsuit, the various perspectives on the statutes of limitations and it is, therefore, necessary to have an Administrative Procedures Act in order to put an end to this intrication.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDava Açma Süresien_US
dc.subjectİdari Yargıen_US
dc.subjectİmar Planlarına Karşıen_US
dc.subjectİptal Davası Açma Süresien_US
dc.subjectİptal Davası Süresien_US
dc.subjectAction of Nullityen_US
dc.subjectAdministrative Justiceen_US
dc.subjectStatute of Limitationsen_US
dc.subjectThe Statutes of Limitations for Action of Nullity for City Development Planen_US
dc.titleİdari yargıda iptal davası açma süresien_US
dc.title.alternativeThe statues of limitations for action of nullity in administrative justiceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record