Show simple item record

dc.contributor.advisorNuhoğlu Aykut, Ayşe
dc.contributor.authorYayla Türkyılmaz, Funda
dc.date.accessioned2021-05-26T06:25:57Z
dc.date.available2021-05-26T06:25:57Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016-09-28
dc.identifier.citationYayla Türkyılmaz, F. (2016). Tıbbi müdahaleler ve taksirle yaralama suçu. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6919
dc.description.abstractTıbbi müdahale, sağlığı korumak ve sürdürmek gibi bir amaca dayalı olsa da, esasında kişilik haklarına sahip bir varlık olan insanın vücut bütünlüğüne yönelmektedir. Kural olarak, insan sağlığına ve vücut bütünlüğüne yönelen her türlü müdahale, kişilik haklarının hukuka aykırı olarak ihlali sayılır. Ancak tıbbi müdahaleler, bazı koşulların varlığına bağlı olarak hukuka uygun sayılmaktadırlar. Mesleği gereği kişinin vücut bütünlüğüne müdahalede bulunan hekimin, mesleğini yerine getirebilmek için tıbbi yeterliğinin yanı sıra, tıbbi müdahaleleri hukuksal açıdan eksiksiz ve hatasız yapması gerekir. Hekim hatalı, dikkatsiz, özensiz ve acemi davranışlarıyla hastanın yaralanmasına yol açabilmektedir. Hekimlik mesleğinin çalışma alanı insan vücudu olduğundan hekim, olumsuz sonuçları önlemek bakımından, hastaya tıbbi müdahalede bulunurken azami ölçüde dikkatli ve özenli hareket etmekle yükümlüdür. Hekime yüklenen dikkat ve özen yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması hekimin taksirden doğan cezai sorumluluğunun temelini oluşturur. Hekim ve diğer sağlık çalışanlarının tıbbi müdahaleden kaynaklanan taksirle yaralama nedeni ile cezai sorumluluğu, suçun unsurlarının gerçekleşmesi halinde mevcuttur. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluğunu sağlayan sebepler; tıbbi müdahalelerin yetkili kişiler tarafından yapılması, uygulanacak tıbbi müdahalenin kanunen öngörülmüş bir amaca yönelik olması, tıp bilimince genel kabul görmüş ilke ve kurallara uygun olarak yapılması ve en önemlisi yapılacak tıbbi müdahaleye hastanın rıza göstermesi ve onam vermesidir. Bunun dışında hukuka aykırılığı ortadan kaldıran durumlar ise aydınlatılmış hastanın rızası ve hakkın icrasıdır.en_US
dc.description.abstractDespite the fact that the purpose of medical intervention is protection and continuation of health, in reality it interferes with human rights and bodily integrity. As a rule, any kind of intervention to human health and body integrity is violation of personal rights and considered as unlawful. However, medical interventions, depending on certain circumstances are treated in accordance with the law. Physicians that interfere with person's body because of their profession, not only should have the medical qualifications but also should perform any medical assistance in completion and without any errors from the legal perspective. Pysicians mistakes, careless behaviour or lack of experience may cause injury to the patients. Since the focus of medical profession is human body, physicians are obligated to act with utmost care and attention during medical intervention to prevent any negative consequences. Not fullfilling this requirement of utmost care and attention is the base of criminal liability as a result of physcian negligence. Physicians and other health professionals have criminal liability as a result of negligence during medical intervention when the elements of the crime are realized. Negligence is the accomplishment of the result of a legally defined crime without envisaging this due to a lack of prudence and diligence. Conditions that make medical intervention lawful are: medical intervention should be performed by aothorized proffessions; the purpose of medical interference should be defined by the law; should be implemented based on generally accepted principles and rules of medicine; and most importantly should be performed with the consent and authorization of the patient. Conditions that lifts the illegality are; the consent of informed patient and the enforcement of right.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHekimen_US
dc.subjectTıbbi Müdahaleen_US
dc.subjectTaksirli Sorumluluken_US
dc.subjectTaksirle Yaralamaen_US
dc.subjectPhysicianen_US
dc.subjectMedical Interventionen_US
dc.subjectNegligence Liabilityen_US
dc.subjectNegligence Injuryen_US
dc.titleTıbbi müdahaleler ve taksirle yaralama suçuen_US
dc.title.alternativeMedical intervention and crime of negligence injuryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record