Show simple item record

dc.contributor.authorBıçakçı, Nilüfer
dc.contributor.authorElli, Murat
dc.date.accessioned2021-03-19T08:32:07Z
dc.date.available2021-03-19T08:32:07Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationBıçakçı, N. ve Elli, M. (2021). (18)Fluorine-fluorodeoxyglucose PET/CT imaging in childhood malignancies. Molecular Imaging and Radionuclide Therapy, 30(1), 18-27. https://dx.doi.org/10.4274/mirt.galenos.2020.64436en_US
dc.identifier.issn2146-1414
dc.identifier.issn2147-1959
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.4274/mirt.galenos.2020.64436
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6636
dc.description.abstractObjectives: The aim of the study was to evaluate the utility of (18)fluorine-fluorodeoxyglucose (F-18-FDG) positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) in the diagnosis, staging, restaging, and treatment response of childhood malignancies.Methods: This study included 52 patients (32 boys, 20 girls) who were referred to our clinic between November 2008 and December 2018 with the diagnosis of malignancy. The patients were evaluated retrospectively. Median age of the patients was 13 years (range 2-17). F-18-FDG was given to the patients intravenously, and time of flight with PET/16 slice CT was performed 1 hour thereafter. The lowest dose was 2 mCi (74 MBq) and the highest dose was 10 mCi (370 MBq). Fasting blood sugars of all patients were found below 200 mg/dL (11.1 mmol/L).Results: F-18-FDG PET/CT was performed to evaluate the response to treatment in 38 of 52 children, staging in 11 patients (staging and evaluation of the response to treatment in nine of them), restaging in 2 patients, restaging, and evaluation of the response to treatment in 1 patient. F-18-FDG PET/CT examination was reported as normal in 13 patients (5 girls, 8 boys). The pathological F-18-FDG uptake was detected in 39 patients (14 girls, 25 boys), which indicated metastasis and/or recurrence of the primary disease. Total number of deaths was 30 (13 girls, 17 boys).Conclusion: F-18-FDG PET/CT has a significant role for staging, restaging, treatment response, and detection of metastatic disease but it is limited for the early diagnosis of childhood cancers.en_US
dc.description.abstractAmaç: Çalışmamızın amacı, çocukluk çağı malignitelerinin tanı, evreleme, yeniden evreleme ve tedaviye cevabın değerlendirilmesinde 18florflorodeoksiglukoz (18F-FDG) pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografinin (PET/BT) yararını göstermektir. Yöntem: Kasım 2008 ve Aralık 2018 tarihleri arasında, malignensi tanılı 52 hastanın (32 erkek, 20 kız) dosyaları ve görüntüleri geriye dönük olarak incelendi. Ortalama yaş 13 (2-17) idi. 18F-FDG’nin intravenöz enjeksiyonundan 1 saat sonra, time of flight/16 kesit BT yapıldı. Çalışmamızda en düşük doz 2 mCi (74 MBq), en yüksek doz 10 mCi (370 MBq). Tüm hastaların açlık kan şekerleri 200 mg/dL’nin (11,1 mmol/L) altındaydı. Bulgular: 18F-FDG PET/BT, 52 hastanın 38’ine tedaviye yanıt değerlendirilmesi, 11 hastaya evreleme (9 hasta evreleme ve aynı zamanda tedaviye yanıt değerlendirilmesi), 2 hastaya yeniden evreleme, 1 hastaya yeniden evreleme ve tedaviye yanıt değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. 18F-FDG PET/ BT çalışması 13 hastada (5 kız, 8 erkek) normaldi. Otuz dokuz hastada (14 kız, 25 erkek) çalışma, metastaz ve/veya primer hastalığın nüksü ile uyumlu bulundu. Toplam ölüm sayısı 30 (13 kız, 17 erkek) idi. Sonuç: 18F-FDG PET/BT çocukluk çağı malignensilerinin tanı, evreleme, yeniden evreleme ve tedaviye yanıt değerlendirilmesi açısından çok faydalıdır ancak erken tanıda yararı sınırlıdır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherGalenos Yayıncılıken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectF-18-FDG PET/CTen_US
dc.subjectChildhood Malignancyen_US
dc.subjectStagingen_US
dc.subjectRestagingen_US
dc.subjectResponseen_US
dc.subject18F-FDG PET/BTen_US
dc.subjectÇocukluk Çağı Malignitelerien_US
dc.subjectEvrelemeen_US
dc.subjectYeniden Evrelemeen_US
dc.subjectTedaviye Yanıten_US
dc.title(18)Fluorine-fluorodeoxyglucose PET/CT imaging in childhood malignanciesen_US
dc.title.alternativeÇocukluk çağı malignitelerinde 18Flor-florodeoksiglukoz PET/BT görüntülemeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMolecular Imaging and Radionuclide Therapyen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-0476-5452en_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage18en_US
dc.identifier.endpage27en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4274/mirt.galenos.2020.64436en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record