Show simple item record

dc.contributor.authorÖztaş, Didem Melis
dc.contributor.authorPamuk, Cemile Seda
dc.contributor.authorErdinç, İbrahim
dc.contributor.authorUğurlucan, Murat
dc.contributor.authorAlpagut, İbrahim Ufuk
dc.date.accessioned2021-02-01T08:18:59Z
dc.date.available2021-02-01T08:18:59Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÖztaş, D. M., Pamuk, C. S., Erdinç, İ., Uğurlucan, M. ve Alpagut, İ. U. (2020). Buerger’s disease affecting the visceral vasculature – a very rare clinical entity. Medical Journal of İzmir Hospital, 24(1), 83-86.en_US
dc.identifier.issn1305-5151
dc.identifier.issn2148-6190
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6462
dc.description.abstractIntroduction:Buerger’s disease or Thromboangiitis obliterans is an inflammatory vaso-oclussive disease.It affects primarily small to medium-sized arteries and veins of both lower and upper extremities.Involvement of the visceral vessels are rarely documented. Case: A 33-year-old male patient was presented to our institution with abdominal pain. He was already diagnosed with Buerger’s disease.An angiogram of the abdominal aorta and visceral vessels showed superior mesenteric artery occlusion, abrupt occlusion of small bowel’s terminal branches and collaterals with corkscrew appearance . After medical treatment, his symptoms completely disappeared at the third month control and he is scheduled for routine outpatient clinic follow up. Result: We succeeded on management of very rare form of Buerger’s disease with our medical management protocol. Further multicenter high volume cohort studies are warranted in order to better understand and provide treatment for this challenging subgroup of Buerger’s disease patients.en_US
dc.description.abstractGiriş:Buerger hastalığı veya Thromboangiitis obliterans, enflamatuar bir vazo-okluzif hastalıktır. Primer olarak küçük ve orta büyüklükteki arterler ile alt ve üst ekstremite venlerini etkiler. Visseral damarların tutulumu nadiren bildirilmiştir. Olgu: 33 yaşında erkek hasta kliniğimize karın ağrısı ile başvurdu. Buerger hastalığı tanısı mevcut olan hastanın abdominal aort ve visseral damarlarına yönelik yapılan anjiyografide, superior mezenterik arterde oklüzyon, ince bağırsak terminal dallarında ani oklüzyon ve tirbüşon görünümünde kollateraller tespit edildi. Medikal tedavi uygulanan hastanın semptomları üçüncü ay kontrolünde tamamen kayboldu ve rutin poliklinik kontrolleri ile takibi planlandı. Sonuç: Uyguladığımız medikal tedavi protokolü ile Buerger hastalığının nadir görülen bu formunun tedavisi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Buerger hastalığının bu zorlu alt grubunu daha iyi anlamak ve tedavisini sağlamak için çok merkezli yüksek hacimli kohort çalışmalarına gereksinim vardır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBuerger Hastalığıen_US
dc.subjectVisseral Buergeren_US
dc.subjectPeriferik Arter Hastalıklarıen_US
dc.subjectBuerger Diseaseen_US
dc.subjectVisceral Buergeren_US
dc.subjectPeripheric Arterial Diseaseen_US
dc.titleBuerger’s disease affecting the visceral vasculature – a very rare clinical entityen_US
dc.title.alternativeVisseral damarları etkileyen buerger hastalığı - nadir bir klinik olguen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalMedical Journal of İzmir Hospitalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-6643-9364en_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.endpage86en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record