Show simple item record

dc.contributor.authorÇakar, Murat
dc.contributor.authorBülbül, Ahmet Murat
dc.date.accessioned2021-01-26T08:10:55Z
dc.date.available2021-01-26T08:10:55Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationÇakar, M. ve Bülbül, A. M. (2018). Triple methylprednisolone injections for simple humerus cysts at one-month intervals. The Medical Journal of Okmeydanı Training and Research Hospital, 34(2), 132-136. https://doi.org/10.5222/otd.2018.34654en_US
dc.identifier.issn1302-0382
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5222/otd.2018.34654
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6392
dc.description.abstractObjective: The aim of this study was to retrospectively assess treatment of humerus simple cysts in the childhood period with 3 methylprednisolone injections at monthly intervals. Material and Method: A total of 38 patients with simple humerus bone cyst were included in the study. Twenty patients were girls and 18 were boys. The mean age was 7.8 (4-14) years. Under anesthesia patients had methylprednisolone administered three times at the thinnest point of the cortex under fluoroscopy control. Early movement was begun and they were discharged on the same day. Healing was assessed according to the Neer classification. Results: Patients were monitored for mean 32 months (12- 60). Thirty-one (81.5%) patients recovered. 21 were classified as Neer type 1, 10 were Neer type 2, and 6 were Neer type 3. A fracture developed in a patient classified as Neer type 4. Three patients developed color changes on the skin after the 3rd injection. Two patients (5%) were identified to have unequal upper extremity lengths. Conclusions: The low cost and complication rate and short hospital stay have added to the popularity of humerus simple cyst treatment with methylprednisolone injection. With different administration forms, 3 methylprednisolone treatments at one month intervals is a very effective method.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, çocukluk döneminde basit humerus kistlerinin aylık aralıklarla 3 metilprednizolon enjeksiyonu ile tedavisini geriye dönük olarak değerlendirmekti. Gereç ve Yöntem: Basit humerus kemik kisti olan toplam 38 hasta çalışmaya dahil edildi. Yirmi hasta kız, 18’i erkekti. Ortalama yaş 7,8 (4-14)’di. Anestezi altında tüm hastalara floroskopi kontrolü altında korteksin en ince noktasında üç kez metilprednizolon enjeksiyonu yapıldı. İlgili ekstremiteye erken hareket başlandı ve hastalar aynı gün taburcu edildi. İyileşme, Neer sınıflamasına göre değerlendirildi. Bulgular: Hastalar ortalama 32 ay (12-60) izlendi. Otuz bir (%81,5) hasta iyileşti. Olguların 21’i Neer tip 1, 10’u Neer tip 2 ve 6’sı Neer tip 3 idi. Neer tip 4 olarak sınıflandırılan bir hastada kırık gelişti. Üç hastada 3. enjeksiyondan sonra deride renk değişiklikleri görüldü. İki hastada (%5) üst ekstremite uzunluk eşitsizliği olduğu tespit edildi. Tartışma: Düşük maliyet ve komplikasyon oranı ve kısa hastanede kalış, metilprednizolon enjeksiyonu ile humerus basit kist tedavisinin popülaritesini arttırmıştır. Farklı uygulama şekilleri ile, bir ay aralıklarla 3 metilprednizon tedavisi çok etkili bir yöntemdir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherLogos Yayıncılık Tic. A.Ş.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBone Cysten_US
dc.subjectHumerusen_US
dc.subjectSimple Bone Cysten_US
dc.subjectSteroid Injectionen_US
dc.subjectKemik Kistien_US
dc.subjectHumerusen_US
dc.subjectBasit Kemik Kistien_US
dc.subjectSteroid Enjeksiyonuen_US
dc.titleTriple methylprednisolone injections for simple humerus cysts at one-month intervalsen_US
dc.title.alternativeBasit humerus kistleri için bir aylık aralıklarla üçlü metilprednizolon enjeksiyonuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalThe Medical Journal of Okmeydanı Training and Research Hospitalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-8053-2239en_US
dc.identifier.volume34en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage132en_US
dc.identifier.endpage136en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5222/otd.2018.34654en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record