Show simple item record

dc.contributor.authorGönüllü, Nevriye
dc.contributor.authorYıldız, Sevilay
dc.contributor.authorAydoğan, Okan
dc.contributor.authorTaner, Zeynep
dc.contributor.authorÖzdemir, Sinem
dc.contributor.authorAkyol, Selcan
dc.contributor.authorTokman, Halit
dc.contributor.authorKöksal Çakırlar, Fatma
dc.date.accessioned2021-01-07T07:56:46Z
dc.date.available2021-01-07T07:56:46Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationGönüllü, N., Yıldız, S., Aydoğan, O., Taner, Z., Özdemir, S., Akyol, S. ... Köksal Çakırlar, F. (2020). Nasopharynceal carriace of potential pathogenic bacteria in healthy children living in Istanbul. The Medical Bulletin of Haseki, 58(5), 470-476. https://dx.doi.org/10.4274/haseki.galenos.2020.6518en_US
dc.identifier.issn1302-0072
dc.identifier.issn2147-2688
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.4274/haseki.galenos.2020.6518
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6194
dc.description.abstractAim: The purpose of this study was to determine the prevalence of nasopharyngeal carriage of potentially pathogenic bacteria (especially Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis) in healthy 1-7 years old children and risk factors affecting it.Methods: A total of four hundred forty-five healthy children (1-7 years old) from the European side of Istanbul (10 different units) were included in this cross-sectional study. Isolated microorganisms were identified by standard laboratory methods and the results were evaluated. Risk factors affecting the prevalence of nasopharyngeal carriage were also evaluated.Results: In the study, 139 (31.2%) of the samples were positive. S. pneumoniae two (0.4%), H. influenzae 50 (11.2%); of them type b 10 (2.2%), H. parainfluenzae 10 (2.2%), M. catarrhalis 14 (3.1%), S. aureus 35 (7.9%), Group A beta hemolytic streptococci (Streptococcus pyogenes) 13 (2.9%), Group B streptococci (S. agalactiae) 18 (4.0%), Non A Non B streptococci 16 (3.6%) were detected. The results obtained from different sites (places) were found to be variable in terms of pathogen density.Conclusion: Nasopharyngeal carriage rates found in our study were generally lower than in some studies on this subject. However, when the samples taken from different places were evaluated one by one, it was seen that the colonization rate reached 45.9% in crowded and poor building properties (small, poorly ventilated, unhealthy buildings). The highest rate of H. influenzae carriage in the 2-3 age group was 33.3%. In this study, crowded and unhealthy school environments and low maternal education level have been determined as risk factors for increased nasopharyngeal carriage rate. Results of such studies vary depending on the region, sample frequency, individual and social factors. Further studies are needed in order to achieve healthier results.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada sağlıklı 1-7 yaş çocuklarda (Streptococcuspneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis başta olmak üzere) potansiyel patojen bakterilerin nazofaringeal taşıyıcılık prevalansının ve bunu etkileyen risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Bu kesitsel çalışmaya İstanbul Avrupa yakasından(10 farklı birimden) 1-7 yaş grubu toplam dört yüz kırk beş sağlıklı çocuk dahil edildi. İzole edilen mikroorganizmalar standart laboratuvar yöntemleri ile tanımlanarak elde edilen sonuçlardeğerlendirildi. Ayrıca, nazofaringeal taşıyıcılık prevalansınıetkileyen risk faktörleri değerlendirildi.Bulgular: Çalışılan örneklerin 139’u (%31,2) pozitifti. S.pneumoniae iki (%0,4), H. influenzae 50 (%11,2); bunlardan tip b 10 (%2,2), Haemophilus parainfluenzae 10 (%2,2), M. catarrhalis 14 (%3,1), S. aureus 35 (%7,9), A grubu β hemolitik streptokok (Streptococcus pyogenes) 13 (%2,9), B Grubu streptokok (S. agalactiae) 18 (%4,0), Non A Non B streptokok16 (%3,6) oranlarında tespit edildi. Farklı yerlerden elde edilen sonuçlarda, patojen yoğunluğunun ve çeşitliliğinin değişken olduğu görüldü. Sonuç: Çalışmamızda tespit edilen nazofaringeal taşıyıcılık oranları bu konuda yapılmış bazı çalışmalara göre düşük bulundu. Ancak örnek alınan farklı kurumlar tek tek değerlendirildiğinde, mevcudu fazla ve bina özellikleri kötü olan yerlerde (kalabalık, küçük, havalandırılması iyi yapılamayan, sağlıksız binalar) oranın%45,9’a kadar ulaştığı görüldü. H. influenzae taşıyıcılığında ise2-3 yaş grubunda en yüksek oranı %33,3 olarak tespit edildi. Bu tür çalışmaların sonuçları bölgeye, örnekleme sıklığına, bireysel ve sosyal faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Daha sağlıklı sonuçlara ulaşmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.en_US
dc.description.sponsorshipIstanbul Universityen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherGalenos Yayıncılıken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNasopharyngeal Carriageen_US
dc.subjectPotential Pathogenic Bacteriaen_US
dc.subjectS. Pneumoniaeen_US
dc.subjectH. Influenzaeen_US
dc.subjectM. Catarrhalisen_US
dc.subjectVaccinated Healthy Childrenen_US
dc.subjectRisk Factorsen_US
dc.subjectNazofaringeal Taşıyıcılıken_US
dc.subjectPotansiyel Patojen Bakterileren_US
dc.subjectS. Pneumoniaeen_US
dc.subjectH. İnfluenzaeen_US
dc.subjectM. Catarrhalisen_US
dc.subjectAşılanmış Sağlıklı Çocuklaren_US
dc.subjectRisk Faktörlerien_US
dc.titleNasopharynceal carriace of potential pathogenic bacteria in healthy children living in Istanbulen_US
dc.title.alternativeİstanbul’da yaşayan sağlıklı çocuklarda potansiyel patojen bakterilerin nazofarengeal taşıyıcılığın araştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalThe Medical Bulletin of Hasekien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-7275-8724en_US
dc.identifier.volume58en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage470en_US
dc.identifier.endpage476en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4274/haseki.galenos.2020.6518en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record