Show simple item record

dc.contributor.authorPolat Dede, Nurten
dc.date.accessioned2020-09-17T06:08:54Z
dc.date.available2020-09-17T06:08:54Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationPolat Dede, N. (2019). Investigation of the perceptions of public health staff on the diversity management in terms of demographic characteristics. Turkish Studies - Social Sciences, 14(5), 2411-2430. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.37024en_US
dc.identifier.issn2667-5617
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.37024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5834
dc.description.abstractThe individual and cultural characteristics of the workforce employed in health institutions, especially in hospitals, should reflect differences in society. It is thought that health professionals with different characteristics will better understand different needs of patients and provide more patient satisfaction. However, effective diversity management requires the commitment of senior management and the planning and implementation of a number of organizational systems to manage people with different characteristics all together. This research aims to determine the perceptions of employees in public health institutions about the diversity management according to their demographic characteristics. For this purpose, a questionnaire was applied to the managers and employees in public health institutions to determine their perceptions about the diversity management. The data of the study were obtained by using the single factor version of the Diversity Management Scale developed by Balay and Sağlam (2004). Data were analyzed using SPSS 25 statistical package program. As a result of this research, it has been found that the personnel who have administrative status in the institution are more sensitive in their perceptions about the diversity management than the personnel in the status of employees. There was no significant difference between the groups in terms of perception of diversity management for different groups of variables such as task, gender, age, educational status and total tenure of employment in the profession. In order to increase the perception of public health personnel about diversity management, by providing training to the personnel on issues such as diversity, diversity management, and increasing the knowledge about the subject through seminars and courses, it is possible to increase the job satisfaction and motivation levels of the personnel.en_US
dc.description.abstractSağlık kuruluşlarında bilhassa hastanelerde, istihdam edilen işgücünün sahip olduğu bireysel ve kültürel özelliklerinin toplumdaki farklılıkları yansıtması gerekmektedir. Farklı özelliklere sahip sağlık çalışanlarının, hastaların farklı ihtiyaç taleplerini daha iyi anlayacağı ve daha fazla hasta memnuniyeti sağlayacağı düşünülmektedir. Ancak Farklılıkların etkin yönetimi, farklı özelliklere sahip kişileri yönetebilmek için üst yönetim taahhüdü ve bir takım organizasyonel sistemlerin planlanması ve yaşama geçirilmesini gerektirmektedir. Bu araştırma; kamuya bağlı sağlık kurumlarında çalışanların, farklılıkların yönetimi hakkındaki algılamalarını, demografik özelliklerine göre belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla kamuya bağlı sağlık kurumlarında yönetici ve çalışan pozisyonundaki personele, farklılıkların yönetimi hakkındaki algılamalarını tespit etmek için anket uygulanmıştır. Araştırmanın verileri Balay ve Sağlam (2004) tarafından geliştirilen Farklılıkların Yönetimi Ölçeği’nin tek faktörlü hali kullanılarak elde edilmiştir. Veriler SPSS 25 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu araştırma sonucunda; kurumdaki pozisyonu yönetici statüsünde olan personelin, çalışan statüsündeki personele göre farklılık yönetimi hakkındaki algılamalarında daha olumlu oldukları tespit edilmiştir. Diğer demografik değişkenler olan kurumdaki görev, cinsiyet, yaş, öğrenim durumu ve meslekteki toplam hizmet süresi değişkenlerinin farklı grupları için farklılık yönetimi hakkındaki algılamada gruplar arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Kamu sağlık personelinin farklılık yönetimi hakkındaki algılamalarını artırmaya yönelik; farklılık, farklılık yönetimi gibi konularda personele eğitim verilmesi, seminer ve kurslarla konu hakkındaki bilgilerinin artırılmasıyla, personelin iş doyumu ve motivasyon seviyelerinin yükselmesi sağlanabilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherInternational Balkan Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiversityen_US
dc.subjectHuman Resources Managementen_US
dc.subjectDiversity Managementen_US
dc.subjectDiversity Management Perceptionsen_US
dc.subjectFarklılıken_US
dc.subjectİnsan Kaynakları Yönetimien_US
dc.subjectFarklılık Yönetimien_US
dc.subjectFarklılık Yönetimi Algılamalarıen_US
dc.titleInvestigation of the perceptions of public health staff on the diversity management in terms of demographic characteristicsen_US
dc.title.alternativeKamu sağlık personelinin farklılıkların yönetimine ilişkin algılarının demografik özellikler açısından incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies - Social Sciencesen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-9952-4642en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage2411en_US
dc.identifier.endpage2430en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.29228/TurkishStudies.37024en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record