Show simple item record

dc.contributor.authorEken, İhsan
dc.contributor.authorGezmen, Başak
dc.date.accessioned2020-09-16T11:33:16Z
dc.date.available2020-09-16T11:33:16Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationEken, İ. ve Gezmen, B. (2019). Haber fotoğraflarında suriyeli mültecilerin temsili: Suriye olaylarının anadolu ajansı almanaklardaki fotoğraflar üzerinden incelenmesi. Turkish Studies - Social Sciences, 14(3), 465-488. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22933en_US
dc.identifier.issn2667-5617
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22933
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5824
dc.description.abstractÇağımızın en hızlı gelişim alanları arasında görülen iletişim teknolojileri, toplumları değiştiren ve dönüştüren etkilerinin yanı sıra farklı bir kültürün oluşumuna da zemin hazırlayabilmektedir. Günümüzde, gelişen yeni iletişim teknolojileri sayesinde bilginin çok kolay ve hızlı bir şekilde dağıtılabilir olması, kurumları birçok konuda ve farklı alanlarda konumlanmaya yönlendirmektedir. Anı kaydetmek amacıyla ortaya çıkan ve yıllar içerisinde birçok fonksiyon kazanan fotoğraf, iletişim teknolojileri arasında ayrı bir konuma sahiptir. Son zamanlarda akıllı telefon, tablet vb. cihazların ortaya çıkması, fotoğraf kullanımının önemini giderek arttırmaktadır. Haber fotoğrafları, her zaman haber metinlerini destekleyerek habere güç katan çok önemli bir unsurdur. Öyle ki, fotoğraf bazen bir olayı anlatmak için tek başına bile yeterli olabilmekte ya da haberi anlamlandıran ve doğru algılanmasını sağlayan bir olgu olabilmektedir. Yıl içerisindeki önemli olaylara, sosyal veya ekonomik gelişmelerde farkındalık yaratan ve kamuoyu oluşturma açısından önemli mecralar arasında yer alan almanaklardaki fotoğrafların da özel bir yeri bulunmaktadır. 2012 yılında Suriye’de küçük çaplı bir protesto gösterisi olarak başlayan, daha sonraki yıllarda ülke geneline yayılan Suriye İç Savaşı, Türkiye başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinde etkisini göstermektedir. İç savaş nedeniyle birçok Suriye vatandaşı ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştır. Ülkelerini terk eden Suriyeliler Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine göç etmek zorunda kalmıştır. Araştırmada göstergebilimsel analiz yöntemi üzerinden 2014 ile 2018 tarihleri arasında Anadolu Ajansı Almanaklarındaki fotoğraflar belirlenen kriterler çerçevesinde incelenmiştir. Çalışma sonucunda fotoğrafların almanaklardaki temsili ve yansıyış biçimi tartışılarak değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractCommunication technologies, which are seen as the most rapid development area of our age, together with the changes and transformations on societies, also provide the basis for the formation of a different culture. Nowadays, the possibility of distributing information very easily and quickly on the axis of new communication technologies encourages institutions to be positioned in different areas in many areas. Photography that emerged in order to save the moment and has developed over the years has always been important. Today, smart phones, tablets, etc. emerging with new communication technologies gradually increase the importance of using photographs. In some cases, photographs can be sufficient to describe an incident, even by themselves. Photographs also makes sense of the news and enable it to be perceived correctly. News photos empower the news by supporting news texts. The photographs in almanacs that create awareness of the important experienced during the year are important mediums in terms of the forming of public opinion regarding the awareness and importance of social and economic developments. The Syrian Civil War, which started as a small-scale protest in Syria in 2012 and spread over the country in the following years, has an impact on all countries of the world, especially on Turkey. Many Syrian citizens had to leave their country due to the Civil War. Many Syrian citizens who left their country have migrated to various countries of the world, especially to Turkey. In the research, the photographs of the Anadolu Agency almanacs between 2014 and 2018 were examined in accordance with the criteria determined using semiotic analysis method. At the end of the study, the representation of the photographs in almanacs was evaluated by discussing the form of reflection.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherInternational Balkan Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHaber Fotoğrafıen_US
dc.subjectAlmanaken_US
dc.subjectSuriye Olaylarıen_US
dc.subjectNews Photographsen_US
dc.subjectAlmanacen_US
dc.subjectSyrian Eventsen_US
dc.titleHaber fotoğraflarında suriyeli mültecilerin temsili: Suriye olaylarının anadolu ajansı almanaklardaki fotoğraflar üzerinden incelenmesien_US
dc.title.alternativeRepresentation of syrian refugees in news photographs: Investigation of Syrian events through photographs in anadolu agency (aa) almanacsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofTurkish Studies - Social Sciencesen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-0401-8545en_US
dc.authorid0000-0002-9953-228Xen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage465en_US
dc.identifier.endpage488en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.29228/TurkishStudies.22933en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record