Show simple item record

dc.contributor.authorKaramehmet, Bilge
dc.date.accessioned2020-09-16T07:19:07Z
dc.date.available2020-09-16T07:19:07Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationKaramehmet, B. (2019). Dijital pazarlamada nesnelerin interneti: Giyilebilir teknolojiler. Turkish Studies, 14(2), 521-537. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14997en_US
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14997
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5817
dc.description.abstractPazarlama dünyası mobil kullanıcılara ulaşmaya çalışırken, işleri daha da karmaşık hale getirecek olan giyilebilir teknoloji pazarı ortaya çıkmıştır. Bu pazar, dijital pazarlama dünyasını büyük inovasyon yatırımlarına yöneltecek, pazarlama stratejilerini bu alanda değiştirmelerini ve geliştirmelerini zorunlu kılacaktır. Pazarlama alanındaki en büyük değişimin e-pazarlama alanında olacağı öngörülmektedir. Giyilebilir teknoloji pazarındaki büyük atılım ve gelişim, pazarlama profesyonellerinin konuyla ilgili daha çok araştırma yapmasına olanak sağlamaktadır. Pazarlama akademisyenlerinin dijital pazarlama araştırmaları yaparken giyilebilir teknolojiler sayesinde kullanıcılara ulaştırılacak bildirimler veya e-postalar gibi iletişim araçlarını daha etkin şekilde kullanabilecekleri gerçeği ortaya çıkmaktadır. Şimdilik eş zamanlı olarak izleme imkanı tanımayan giyilebilir teknoloji araçları, gelecekte kullanıcıların sağlık, spor ve eğlence gibi verilerine eş zamanlı olarak ulaşabilme imkanı sunacağı açıktır. Süregelen bu evrim markalar için olumsuz bir durum değildir. Aksine bu gelişim pazarlama alanında değerlendirildiği takdirde, kullanıcıların daha çok dikkatini çekecek içerikler hazırlanabilir. Bu çalışma ile giyilebilir teknoloji pazarı incelenmiş, pazarlama akademisyenlerine ve pazarlama profesyonellerine konuyla ilgili öneriler sunulmuştur. Bu amaçla yapılan bu çalışmada öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Konuyla ilgili çıkan haberler değerlendirilmiştir. Her ne kadar bu konu Türkiye’de yeni gelişiyor ve kabul ediliyor olsa da dünyada giyilebilir teknoloji pazarının potansiyeli dikkat çekmektedir. Bu çalışma sonucunda dijital pazarlama alanında yapılacak çalışmaların giyilebilir teknoloji pazarındaki potansiyeli de dahil ederek incelenmesi önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractAs the marketing world tries to reach mobile users, a wearable technology market has emerged which will make things even more complicated. This market will lead marketing world to big innovation investements and it will make compulsory marketing strategies be changed and developed in this field. It is predicted that the biggest change in marketing will be in the field of e-marketing. The great breakthrough and development in the wearable technology market allows marketing professionals to conduct more research on the subject. It becomes clear that wearable technologies can more effectively use communication tools such as notifications or e-mails when marketing researchers conduct digital marketing research to be delivered to users. It is obvious that wearable technology tools, which currently do not provide simultaneous monitoring, are likely to provide users with simultaneous access to data such as health, sports and entertainment in the future. This ongoing evolution is not a negative situation for brands. On the contrary, if this development is evaluated in the field of marketing, contents that attract more attention of users can be prepared. This study investigated the market of wearable technology and presented suggestions for marketing academicians and marketing professionals. In this study literature research was done firstly. News about the subject has been evaluated. Although this issue is being considered in Turkey and newly developing, it attracts the potential of the wearable technology market in the world. As a result of this study, it is suggested that the studies to be done in the field of digital marketing be done considering the wearable technology market.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherInternational Balkan Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDijital Pazarlamaen_US
dc.subjectGiyilebilir Teknolojien_US
dc.subjectNesnelerin İnternetien_US
dc.subjectPazarlamaen_US
dc.subjectDigital Marketingen_US
dc.subjectWearable Technologiesen_US
dc.subjectInternet of Thingsen_US
dc.subjectMarketingen_US
dc.titleDijital pazarlamada nesnelerin interneti: Giyilebilir teknolojileren_US
dc.title.alternativeInternet of things in digital marketing: Wearable technologiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofTurkish Studiesen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-3568-0731en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage521en_US
dc.identifier.endpage537en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.7827/TurkishStudies.14997en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record