Show simple item record

dc.contributor.authorErdal, Seçkin
dc.contributor.authorKoçubaba, Şerife
dc.contributor.authorÇıtlak, Kübra
dc.contributor.authorBoz, Günay
dc.contributor.authorBostancı, Serap
dc.contributor.authorKoç, Ebru
dc.contributor.authorBilgin, Fatma
dc.contributor.authorÖren, Rahime
dc.contributor.authorBeköz, Hüseyin Saffet
dc.contributor.authorCan, Gülbeyaz
dc.date.accessioned2020-07-22T07:42:43Z
dc.date.available2020-07-22T07:42:43Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationErdal, S., Koçubaba, Ş., Çıtlak, K., Boz, G., Bostancı, S., Koç, E. ... Can, G. (2017). Toplumumuzda kemik iliği nakli hastalarının öncelikli eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 14(4), 239-245. https://dx.doi.org/10.5222/HEAD.2017.239en_US
dc.identifier.issn1305-0397
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5222/HEAD.2017.239
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5599
dc.description.abstractGiriş: Kemik iliği nakli, hastalarda Ş ziksel ve psiko-sosyal pek çok soruna neden olmaktadır. Bu nedenle endişeyi önleyebilmek için yatış öncesi hasta/yakınlarının kemik iliği nakli ile ilgili yazılı veya sözel olarak bilgilendirilmesi önemlidir. Etkili bir bilgilendirme sürecinde atılacak ilk adım hastaların bilgi gereksinimlerini değerlendirmektir. Bu çalışma kemik iliği nakli planlanan hastaların bilgilendirme ihtiyaçlarını tanımlamak amacı ile planlanmıştır.Yöntem: Çok merkezli tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma Mayıs 2015 - Temmuz 2016 tarihleri arasında, kemik iliği nakli için yatırılan 350 hastanın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma öncesi hastalardan yazılı/sözel bilgilendirilmiş onamı alınmıştır. İlk yatışta, hastaların demograŞ k ve nakil işlemi ile ilgili özelliklerini içeren tanılama formu doldurulmuş ve yattıkları andan itibaren taburcu olana kadar merak ettikleri soruları hastaların yazmaları için boş bir değerlendirme formu verilmiştir. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinde tanımlayıcı istatistikler ve non-parametrik testler kullanılmıştır.Bulgular: Nakil öncesi hastaların %48.3'ü kemik iliği nakli süreci, nakil işleminin nasıl yapılacağı ve olası komplikasyonlar konularında bilgilendirme almıştır. Hastaların %73.4'ü ise tedavi sürecinde bilgilendirme talebinde bulunmuştur. Soru sorma oranının nakil öncesi bilgi verilmiş olanlarda, lise mezunlarında, işçilerde ve şehirde doğmuş olan hastalarda daha fazla olduğu saptanmıştır. Sonuç: Kemik iliği nakli öncesi yapılan bilgilendirme hastaların bilgi talebini arttırmaktadır. Bu nedenle, kemik iliği nakli yapılacak olan hastalara planlı eğitim programının oluşturulması ve yürütülmesi gereklidir. Hemşirelerin de hastanın eğitim ve danışmanlık sürecinde aktif yer alması önemlidir.en_US
dc.description.abstractAim: Bone marrow transplantation causes many physical and psychosocial problems in patients. Therefore, it is important to inform the patient/patient’s relatives verbally or in writing about bone marrow transplantation before hospitalisation to avoid worries. During an effi cient information process, the fi rst step to take is to evaluate their information needs. The study is for defi ning the information needs of patients who will undergo bone marrow transplantation. Methods: This study, having a multi-centred defi nition, was carried out from May 2015 to July 2016 comprising 350 patients hospitalised for bone marrow transplantation. Before the study, the patients gave their approval for the written/verbal information. Prior to hospitalisation, an identifi cation form containing demographic information of patients and their transplantation was fi lled out. Patients were given an empty form to write any questions they were curious about from the moment of their hospitalisation to the time they were discharged from the hospital. For the statistical evaluation of the data, defi ning statistics and non-parametric tests were used. Results: Before transplantation 48.3% of patients had been informed about bone marrow transplantation. 73.4% of all patients wanted to be informed on the process of transplantation. The need for information did not show any discrepancies depending on individual characteristics or the process of transplantation. Conclusion: The results we obtained showed similarities to other studies carried out in relation with this subject. Regardless of whether the patients are informed about bone marrow transplantation before transplantation or not, the patients’ need for information continues and it is important that a planned training program is created and carried out regarding this issue.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKoç Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgilendirmeen_US
dc.subjectEğitim Gereksinimien_US
dc.subjectKemik İliği Naklien_US
dc.subjectInformationen_US
dc.subjectEducation Needsen_US
dc.subjectBone Marrow Transplantationen_US
dc.titleToplumumuzda kemik iliği nakli hastalarının öncelikli eğitim gereksinimlerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeThe determination of prior educational needs of bone marrow transplantation recipients in our societyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofHemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-1237-8281en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage239en_US
dc.identifier.endpage245en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5222/HEAD.2017.239en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record