Show simple item record

dc.contributor.authorAyhan, Mustafa Yemliha
dc.contributor.authorDurmuş, Oğuz
dc.contributor.authorAğırman, Mehmet
dc.contributor.authorSaral, İlknur
dc.contributor.authorÇakar, Engin
dc.date.accessioned2020-07-22T07:05:11Z
dc.date.available2020-07-22T07:05:11Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationAyhan, M. Y., Durmuş, O., Ağırman, M., Saral, İ. ve Çakar, E. (2017). Successful management of gait and balance disorder in hereditary spastic paraparesis with an intrathecal baclofen infusion: Case report. Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciences, 20(3), 146-149.en_US
dc.identifier.issn1309-3843
dc.identifier.issn1307 - 7384
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5598
dc.description.abstractHereditary spastic paraparesis (HSP) is a genetic disorder that causes a gait disorder with spasticity and weakness of the lower extremities. HSP causes marked disability and substantial socioeconomic losses. The treatment goal is symptomatic: to improve the spasticity and gait disorder and to increase the patient’s quality of life. For the symptomatic treatment of HSP, oral antispastic medications, botulinum toxin injections, physical therapy, and surgery can be useful, but there is no consensus on the ideal therapy. This report shares a case that was unresponsive to various antispastic treatments, but showed marked improvement in the gait disorder with a reduced fall risk after administering an intrathecal baclofen infusion with a pump.en_US
dc.description.abstractHerediter spastik paraparezi, alt ekstremitelerde spastisite ve güçsüzlüğe neden olan genetik bir bozukluktur. Önemli oranda dizabiliteye ve sosyoekonomik kayıplara neden olmaktadır. Tedavinin hedefi; spastisiteyi azaltmak, yürüme bozukluğunu düzeltmek ve hastanın yaşam kalitesini artırmaktır. HSP’nin semptomatik tedavisinde oral antispastik medikasyonlar, botulinum toksin enjeksiyonu, fizik tedavi ve cerrahi faydalı olabilmektedir, ancak tedavisi üzerinde hâlen konsensüs sağlanamamıştır. Bu çalışmada; çeşitli antispastik tedavilere yanıt vermeyen, ancak intratekal baklofen pompası uygulamasından sonra yürüme bozukluğunda ve düşme riskinde anlamlı iyileşme olan bir olgunun sunulması amaçlanmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTürkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHereditary Spastic Paraparesisen_US
dc.subjectBaclofen Pumpen_US
dc.subjectRehabilitationen_US
dc.subjectHerediter Spastik Paraparezien_US
dc.subjectBaklofen Pompasıen_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.titleSuccessful management of gait and balance disorder in hereditary spastic paraparesis with an intrathecal baclofen infusion: Case reporten_US
dc.title.alternativeHerediter spastik paraparezide yürüme ve denge bozukluğunun intratekal baklofen infüzyonu ile başarılı tedavisien_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.ispartofJournal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciencesen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-4095-2076en_US
dc.authorid0000-0003-1757-1814en_US
dc.authorid0000-0001-7245-6304en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage146en_US
dc.identifier.endpage149en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record