Show simple item record

dc.contributor.authorKabakçı, Kaan
dc.contributor.authorÇapar, Abdulkerim
dc.contributor.authorTöreyin, Behçet Uğur
dc.contributor.authorAkkoç, Mertkan
dc.contributor.authorBorazan, Ozan
dc.contributor.authorTürkmen, İlknur
dc.contributor.authorDurak Ata, Lütfiye
dc.date.accessioned2020-07-21T06:08:30Z
dc.date.available2020-07-21T06:08:30Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationKabakçı, K., Çapar, A., Töreyin, B. U., Akkoç, M., Borazan, O., Türkmen, İ. ve Durak Ata, L. (2016). Mikroskobik floresan in situ hibridizasyon (FISH) görüntülerde çoklu seviye eşikleme tabanlı bölütleme yöntemi. 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU) içinde (849-852. ss.). Zonguldak, Turkey, May 16-19, 2016.en_US
dc.identifier.isbn9781509016792
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5580
dc.description.abstractKanser tanısında yaygın olarak kullanılan Floresan In Situ Hibridizasyon (FISH) tekniği, kromozom bölgelerinin özel boyalarla boyanarak FISH sinyalleri hâlinde görüntülenmesine dayanır. Bu çalışmada, FISH tekniğiyle elde edilmiş görüntüler üzerinde, çoklu seviye eşiklemeye dayanan yeni bir FISH sinyali bölütleme yöntemi önerilmiştir. Floresan mikroskop ile yüksek büyütmede elde edilmiş görüntüler üzerinde hücre çekirdeklerinin bölütlenmesi için uyarlamalı eşikleme, uzaklık dönüşümü ve “su bölümü çizgisi” (watershed) yöntemleri kullanılmıştır. Geliştirilen özgün bölütleme yöntemiyle, hücre sınırları içine düşen bölgelerdeki FISH sinyalleri, çoklu seviye eşiklemeye ve morfolojik art işlemlere tabi tutularak belirlenmektedir. Önerilen yöntemin gerçek hastalardan alınmış 49 adet FISH görüntüsü üzerinde ölçülen tespit başarımının, literatürde yaygın olarak kullanılan diğer yöntemlere göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir.en_US
dc.description.abstractFluorescence in situ hybridization (FISH) technique widely used in cancer diagnosis is based on displaying chromosomal regions as FISH signals by staining with specific dyes. In this study, a new multi-level thresholding based FISH signal segmentation method is proposed for images produced by FISH technique. Cell nuclei are segmented on images, that are grabbed from fluorescence microcopes at high resolution, with adaptive thresholding, distance transform and watershed methods. FISH signals falling in cell boundaries are detected by applying multi-level thresholding and morphological post processes thanks to proposed segmentation method. It is observed that the detection rate of the proposed method on 49 FISH images taken from real patients, are higher than other widely used techniques in the literature.en_US
dc.description.sponsorshipIEEEen_US
dc.description.sponsorshipBülent Ecevit Üniversitesien_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherInstitute of Engineers and Everyone Elseen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMikroskobik Görüntü İşlemeen_US
dc.subjectFloresan in Situ Hibridizasyon (FISH)en_US
dc.subjectHücre Bölütlemeen_US
dc.subjectFISH Sinyali Tespitien_US
dc.subjectMicroscopic Image Analysisen_US
dc.subjectFluorescence in Situ Hybridization (FISH)en_US
dc.subjectCell Segmentationen_US
dc.subjectFISH Signal Detectionen_US
dc.titleMikroskobik floresan in situ hibridizasyon (FISH) görüntülerde çoklu seviye eşikleme tabanlı bölütleme yöntemien_US
dc.title.alternativeA multi-level thresholding based segmentation method for microscopic fluorescence in situ hybridization (FISH) imagesen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.ispartof24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU)en_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage849en_US
dc.identifier.endpage852en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record