Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Ayhan
dc.contributor.authorÖrmeci, Tuğrul
dc.contributor.authorYılmaz, Ebru
dc.contributor.authorErok, Berrin
dc.contributor.authorMahiroğulları, Mahir
dc.contributor.authorÇağlar Atacan, Sibel
dc.contributor.authorDoğan, Doğuş
dc.date.accessioned2020-07-10T12:55:28Z
dc.date.available2020-07-10T12:55:28Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationYılmaz, A., Örmeci, T., Yılmaz, E., Erok, B., Mahiroğulları, M., Çağlar Atacan, S. ve Doğan, D. (2015). Rotator manșet lezyonlarında ultrasonografi bulgularının manyetik rezonans görüntüleme sonuçları ile karșılaștırılması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 68(2), 65-69. https://dx.doi.org/10.1501/Tıpfak_000000891en_US
dc.identifier.issn0365-8104
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.1501/Tıpfak_000000891
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5453
dc.description.abstractAmaç: Omuz ağrısı șikayetiyle bașvuran hastalarda manyetik rezonans görüntüleme (MR) ile ultrasonografi (US) bulgularını karșılaștırarak rotator manșet lezyonlarında ultrasonografinin etkinliğini araștırdık. Gereç-Yöntem: Omuz MR’ı çekilen 58 hastaya MR sonuçları görülmeden omuz ultrasonografisi yapıldı. US bulguları MR sonuçları ile karșılaștırılarak US’nin omuz ağrısı olan olgularda rotator manșet lezyonlarındaki duyarlılık ve özgüllük değerleri araștırıldı. İnfraspinatus ve subskapularis patolojileri sayıca yetersiz olup istatistiksel analiz güvenilirliğinin düșük olması nedeniyle sadece supraspinatus patolojileri değerlendirilmiștir Bulgular: US ve MR bulguları karșılaștırıldığında supraspinatus tendonu tam kat yırtıklarında US’nin duyarlılık ve özgüllüğü %95, parsiyel yırtıklarında duyarlılığı %71,özgüllüğü ise %98, supraspinatus tendinosis vakalarında duyarlılığı %82,özgüllüğü ise %93’ tür. . Sonuç: US invaziv olmayan,ucuz,kolay ulașılabilen bir görüntüleme yöntemidir.Özellikle supraspinatus patolojisi düșünülen vakalarda yüksek duyarlılık ve özgüllük değerleri ile ilk görüntüleme yöntemi US olmalıdır.en_US
dc.description.abstractAim: We searched the efficacy of ultrasound (US) for rotator cuff lesions by comparing the ultrasound findings with Magnetic Resonance Imaging (MRI) results in patients with shoulder pain. Materials-Metods: Blinded to MRI results ;shoulder US was performed to 58 patients who had undergone MRI.MRI results were compared to US findings in patients with shoulder pain and rotator cuff pathologies. Results: In the supraspinatus tendon;for full-thickness tears the sensitivity and specificity of US was %95,for partial tears the sensitivity was 71% and the specificity was 98%,for supraspinatus tendinosis the sensitivity was 82%,the specificity was 95%. We could not do reliable statistical analysis becouse of insufficiant number of infraspinatus and subscapularis pathologies and so we evaluated only supraspinatus pathologies. Conclusion: US is an non-invaziv ,cheap and easly accessible imaging metod.Especially for the cases who we think that they have a supraspinatus pathologies the first imaging metod should be US due to its high sensitivity and specificity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRotator Manșet Patolojilerien_US
dc.subjectOmuz Ultrasonuen_US
dc.subjectManyetik Rezonans Görüntülemeen_US
dc.subjectRotator Cuff Pathologiesen_US
dc.subjectShoulder USen_US
dc.subjectMRIen_US
dc.titleRotator manșet lezyonlarında ultrasonografi bulgularının manyetik rezonans görüntüleme sonuçları ile karșılaștırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of the ultrasound findings with magnetic resonance imaging in rotator cuff lesionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuasıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-8532-4917en_US
dc.authorid0000-0002-7794-9308en_US
dc.identifier.volume68en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.endpage69en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.1501/Tıpfak_000000891en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record