Show simple item record

dc.contributor.authorMalkoç, Melih
dc.contributor.authorOltulu, İsmail
dc.contributor.authorKorkmaz, Özgür
dc.contributor.authorÇift, Hakan Turan
dc.contributor.authorŞeker, Ali
dc.contributor.authorBülbül, Ahmet Murat
dc.date.accessioned2020-07-03T12:53:21Z
dc.date.available2020-07-03T12:53:21Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationMalkoç, M., Oltulu, İ., Korkmaz, Ö., Çift, H. T., Şeker, A. ve Bülbül, A. M. (2014). Gonartroz teşhisinde rozenberg grafileri gerekli midir? Okmeydanı Tıp Dergisi, 30(2), 78-81. https://dx.doi.org/10.5222/otd.2014.078en_US
dc.identifier.issn1302-0382
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5222/otd.2014.078
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5390
dc.description.abstractAmaç: Gonartrozu olan hastalarda eklem aralığını değerlendirmede Rosenberg grafilerinin etkinliğini belirlemek. Gereç ve Yöntemler: Gonartroz nedeniyle kliniğimiz polikliniğine başvuran 38 hastanın 76 dizinin ayakta basarak direkt grafi ve Rosenberg grafileri çekildi. Her iki görüntüleme yöntemine göre hastaların medial ve lateral eklem aralıkları ölçüldü. Elde edilen sonuçlar T-test ve Mann-Whitney Testleri kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirildi Bulgular: Ayakta basarak çekilen direkt grafilerde ortalama medial eklem aralığı 7,76±1,67(4,25-10,88) mm Rosenberg grafilerinde ortalama medial eklem aralığı 7,3±1,41 (4,5-10,06) mm olarak ölçülmüştür. Ayakta basarak çekilen direkt grafilerde ortalama lateral eklem aralığı 10,47±7,05 (7,85-14,94) mm, Rosenberg grafilerinde ortalama lateral eklem aralığı 10,03±7,77 (6,18-16,82) mm olarak ölçülmüştür. Her iki görüntüleme yöntemi ile eklem aralıkları ölçümlerinin arasında istatistiksel anlamlı bir fark tespit edilmedi. Sonuç: Gonartroz ön tanısı ile eklem aralığı radyolojik değerlendirme yapılması planlanan hastalarda ayakta basarak çekilen direkt grafi görüntüleme yeterlidir.en_US
dc.description.abstractObjective: To determine the effectiveness of Rosenberg graphics in the evaluation of range of joints in patients with gonarthrosis. Material and Methods: Among 38 patients who admitted to our clinic because of ghonarhrosis, direct X-ray graphics in standing position and Rosenberg graphics were taken for 76 knees. Imaging of patients with both medial and lateral intervals of the knees were measured on X-ray graphics in standing position and Rosenberg graphics. Results were statistically evaluated with T-test and Mann-Whitney tests for both groups. Results: The mean medial joint space on plain radiographs in standing position and Rosenberg radiographs are measured average 7,76±1,67(4,25-10,88) mm and 7,3±1,41 (4,5-10,06) mm. The lateral joint space width is measured 10,47±7,05 (7,85-14,94) average on plain radiographs in standing position, the average lateral joint space width is measured 10,03±7,77 (6,18-16,82) mm in Rosenberg radiographs. There is no statistically significant difference between measurements of the joint ranges of both imaging methods. Conclusion: Plain radiographs in standing position is enough for radiological evaluation of the joint space for the diagnosis of gonarthrosis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOkmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGonartrozen_US
dc.subjectRosenberg Grafisien_US
dc.subjectDirekt Grafien_US
dc.subjectGhonarthrosisen_US
dc.subjectRosenberg Graphyen_US
dc.subjectDirect Graphyen_US
dc.titleGonartroz teşhisinde rozenberg grafileri gerekli midir?en_US
dc.title.alternativeAre rosenberg graphics necessery for the diagnosis of ghonarthrosis?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofOkmeydanı Tıp Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-4843-5121en_US
dc.authorid0000-0001-7068-2033en_US
dc.authorid0000-0003-1259-6668en_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage78en_US
dc.identifier.endpage81en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5222/otd.2014.078en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record