Show simple item record

dc.contributor.authorTanrıverdi, Cafer
dc.contributor.authorKöşker, Mustafa
dc.contributor.authorAçar, Uǧur
dc.contributor.authorBurcu, Ayşe
dc.contributor.authorOnat, Mustafa
dc.contributor.authorÖrnek, Firdevs
dc.date.accessioned2020-06-29T13:20:55Z
dc.date.available2020-06-29T13:20:55Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationTanrıverdi, C., Köşker, M., Açar, U., Burcu, A., Onat, M. ve Örnek, F. (2014). İlerleyici periferik kornea İncelmesinde tektonik kornea yama greftinin etkinliği. Türk Oftalmoloji Dergisi, 44(6), 440-444. https://dx.doi.org/10.4274/tjo.82584en_US
dc.identifier.issn1300-0659
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.4274/tjo.82584
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5333
dc.description.abstractAmaç: İlerleyici periferik kornea incelmesi (PKİ) olan hastalarda yapılan tektonik kornea yama greftinin (TKYG) etkinliğini incelemek. Ge­reç ve Yön­tem: PKİ veya kornea perforasyonu nedeniyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde TKYG yapılan 8 hastanın 8 gözü çalışmaya alındı. Bulgular: Yedi hastaya ilerleyici PKİ, 1 hastaya da kornea perforasyonu nedeniyle TKYG cerrahisi uygulandı. Hastaların yaş ortalaması 57,2±16,7 (38-82) idi. Ortalama takip süresi 13,9±6,7 (6-24) aydı. İlerleyici PKİ ye neden olan olası nedenler; 2 hastada trahom, 2 hastada romatoid artrit-kuru göz, 2 hastada enfeksiyöz kornea ülseriydi. Diğer iki hastada ise cerrahi sonrası ilerleyici PKİ gelişti. Enfeksiyöz kornea ülseri olan hastalardan birinde makas ile travma öyküsü vardı. Hastalardan üçüne TKYG yapılmadan önce amniyon membran transplantasyonu uygulanmıştı. Sekiz gözün hepsinde anatomik başarı elde edilirken dört hastada (%50) düzeltilmiş görme keskinliği (DGK) 0,1 veya üzerindeydi. Altı hastanın (%75) ameliyat sonrası dönemde DGK ameliyat öncesi DGK dan daha iyiydi. Hastaların ikisinde takiplerde lokal ön sineşi gelişti. Sonuç: TKYG uygulamasının, PKİ ve kornea perforasyonu olan olgularda glob bütünlüğünü yeniden sağlayan ve kabul edilebilir görsel sonuçları olan faydalı bir tedavi seçeneği olduğu sonucuna varılmıştır. (Turk J Ophthalmol 2014; 44: 440-4)en_US
dc.description.abstractObjectives: To report the results of tectonic corneal patch graft (TCPG) in patients with progressive peripheral corneal thinning (PCT). Ma­te­ri­als and Met­hods: In this study, we included 8 patients who underwent TCPG for PCT or perforated corneal ulceration at Ankara Training and Research Hospital. Re­sults: We performed TCPG in 7 patients for PCT and in 1 patient for perforated corneal ulceration. Mean age was 57.2±16.7 (38- 82) years. Postoperative follow-up time ranged from 6 to 24 months (mean 13.9±6.7). Possible etiologies leading to progressive PCT were trachoma, infectious corneal ulcer, and rheumatoid arthritis-severe dry eye in 2 patients each. Other 2 patients had a progressive PCT following ocular surgery. One of the patients with infectious corneal ulcer also had a trauma caused by a scissor. Amnion membrane transplantation was performed in 3 patients prior to TCPG. While the anatomic success was achieved in all 8 patients, best-corrected visual acuity (BCVA) was 0.1 or better in 4 patients (50%). Postoperative BCVA was better than preoperative BCVA in 6 patients (75%). Local peripheral anterior synechiae developed in two eyes. Conclusion: TCPG is a useful therapeutic option in selected cases of corneal thinning and perforations because it effectively restores the integrity of the globe and allows acceptable visual results. (Turk J Ophthalmol 2014; 44: 440-4)en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk Oftalmoloji Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTektonik Penetran Keratoplastien_US
dc.subjectPeriferik Kornea İncelmesien_US
dc.subjectPeriferik Kornea Ülserien_US
dc.subjectKornea Perforasyonuen_US
dc.subjectTectonic Penetrating Keratoplastyen_US
dc.subjectPeripheral Corneal Meltingen_US
dc.subjectPeripheral Corneal Ulceren_US
dc.subjectCorneal Perforationen_US
dc.titleİlerleyici periferik kornea İncelmesinde tektonik kornea yama greftinin etkinliğien_US
dc.title.alternativeEfficacy of tectonic corneal patch graft for progressive peripheral corneal thinningen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Oftalmoloji Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-2445-6339en_US
dc.identifier.volume44en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage440en_US
dc.identifier.endpage444en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4274/tjo.82584en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record