Show simple item record

dc.contributor.authorBereket, Cihan
dc.contributor.authorÇakır Özkan, Nilüfer
dc.contributor.authorŞener, İsmail
dc.contributor.authorTek, Mustafa
dc.contributor.authorÇelik, Salih
dc.date.accessioned2020-05-28T05:57:24Z
dc.date.available2020-05-28T05:57:24Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationBereket, C., Çakır Özkan, N., Şener, İ., Tek, M. ve Çelik, S. (2010). Sürnümerer molar dişlerin retrospektif olarak incelenmesi: Klinik ve radyolojik bir çalışma. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 20(3), 176-180.en_US
dc.identifier.issn1300-9044
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5236
dc.description.abstractAmaç: Literatürde sürnümerer molar dişler ile ilgiliçalışmalar az sayıdadır. Bu çalışma 31 hastadagözlenen 41 adet sürnümerer molar dişin klinik veradyolojik özelliklerini incelemek amacıyla yapıldı.Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada sürnümerer molardişi olan 31 hastada (9 erkek, 22 kadın) saptanan 41adet sürnümerer molar diş incelendi. Olguların yaşı,cinsiyeti, dişlerin unilateral yada bilateral oluşu,lokalizasyonları, şekli, sürme durumları ve ilişkilipatolojiler incelendi.Bulgular: Lokalizasyonlarına göre değerlendirildiğinde, maksillada 37(%90.2), mandibulada ise 4 (%0.8) adet sürnümerer molar diş görüldü. 41 adetsürnümerer dişin 27(%65.8)’sinin distomolar (16(%59.3) simetrik ve bilateral, 11(% 40.7) unilateral),14(% 34.2)’ ünün paramolar diş (4(% 28.6) simetrikve bilateral, 10(% 71.4) unilateral) olduğu bulundu.Sonuç: Sürnümerer molar dişler komşu dişlerdesürme bozukluğu, çürük, kök rezorpsiyonu, kistformasyonu gibi patolojilere neden olabilmektedir. Buyüzden dikkatli bir klinik ve radyolojik inceleme ileerken teşhis edilmeleri, ilişkili komplikasyonlarınönlenmesi bakımından önemlidir.en_US
dc.description.abstractPurpose: There are a few studies focused onsurnumerary molar teeth in the literature. The presentstudy was done with the aim to analyse the clinicaland radiological features of 41 surnumerary molarteeth in 31 patients.Material and Methods: In this study 31 patients (9male, 22 female) who had 41 surnumerary molarteeth were evaluated. The age and sex of the cases,unilateral or bilateral occurrence, localizations, shape,eruption state and associated pathologies wereassessed.Results: Of the surnumerary molar teeth, 37(90.2%) were in maxilla and 4 (0.8%) were inmandible. Among the total 41 surnumerary molars, 27(65.8%) were found to be distomolar (16 (59%)bilateral, 11 (41%) unilateral), and 14(34.2%)paramolar teeth (4 (28.6%) bilateral, 10 (71.4%)unilateral).Conclusion: Surnumerary molar teeth may causepathologies such as eruption disturbance, caries, rootresorption, cyst formation. Therefore, early diagnosiswith careful examination is important to preventassociated complications.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAtatürk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSürnümerer Molaren_US
dc.subjectParamolaren_US
dc.subjectDistomolaren_US
dc.subjectSurnumerary Molaren_US
dc.subjectParamolaren_US
dc.subjectDistomolaren_US
dc.titleSürnümerer molar dişlerin retrospektif olarak incelenmesi: Klinik ve radyolojik bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeRetrospective analysis of surnumerary molars: A clinical and radiological studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofAtatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage176en_US
dc.identifier.endpage180en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record